Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Bm-Kimerismitutkimus, herkkä, luuytimestä (13265 Bm-Mkimer )

Tarkistettu

1.10.2017

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / Molekyylihematologia.

Yleistä

Kimerismitutkimuksella selvitetään kantasolusiirteen tarttumista tai rejekoitumista. Seurantatutkimuksen edellytyksenä on, että ensin on valittu seurantaan sopivat markkerit tutkimalla sekä kantasolusiirteen luovuttajan näyte että ennen siirtoa otettu kantasolusiirteen saajan näyte.

Seurantatutkimuksessa analysoidaan esitutkimuksen perusteella valitut markkerit CD34-vasta-aineella eristettyjen solujen DNAsta.

Kimerismiaste lasketaan kvantitatiivisella PCR:llä mitattujen alleelien suhteellisten osuuksien perusteella.

Indikaatiot

Kantasolujensiirron jälkeen saajan kimerismin seuranta.

Kantasolujensiirron saajan ja luovuttajan perustutkimus kimerismiseurantaa varten ellei tutkimusta ole tehty verinäytteestä.

Esivalmistelut

Näyte voidaan ottaa vain maanantaista torstaihin klo 14 mennessä, ei arkipyhää edeltävänä päivänä.

Menetelmä

Soluselektio magneettipartikkeleilla ja kvantitatiivinen PCR.

Tekotiheys

Tarvittaessa.

Näyteastia

4 ml CPT-putki.

Näytteenotto

Noin 3 ml luuydintä CPT-putkeen. Sentrifugointi (30 min, 1600 g, huoneenlämpö 18-25 °C) kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Sentrifugoinnin jälkeen käännetään avaamaton putki 5-10 kertaa ylösalaisin.

Näyte (minimi)

3 ml (2 ml) luuydintä.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä näytteenottopäivänä.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

Kantasolujen siirrossa pyritään täydelliseen luovuttajan kimerismiin. Jos kaikki solut ovat peräisin potilaalta, kyseessä on täydellinen saajan kimerismi ja jos solut ovat luovuttajaperäisiä, puhutaan täydellisestä luovuttajan kimerismistä. Sekakimerismissä osa soluista on potilaalta ja osa luovuttajalta.

Bm-Mkimer -tutkimuksessa käytettävällä kvantitatiivisella PCR-menetelmällä seurantanäytteissä päästään jopa 0.01% herkkyyteen, mutta käytännössä tutkimuksen herkkyyttä täydellisen luovuttajan kimerismin toteamisessa voi haitata näytteen mahdollinen kontaminoituminen näytteenoton yhteydessä saajan ei-hematopoieettisilla soluilla.

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialuein sairaalageneetikot (02) 3131908, (02) 313 3897, (02) 313 7156, lääkäri (02) 313 2899.

Vaasan KS: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.03.2017 Uusi tutkimus