Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Etosuksimidi (1383 S -Etosux )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.3.2013

Tekopaikka

Vita laboratorio/09 228 800.

Indikaatiot

Etosuksimidi on epilepsian hoidossa käytetty lääkeaine. Se imeytyy hyvin suun kautta nautittuna ja se saavuttaa huippupitoisuuden plasmassa noin 2-3 tunnin kohdalla. Etosuksimidi ei sitoudu juurikaan plasman proteiineihin. Keskimääräinen puoliintumisaika aikuisilla on noin 40-60 tuntia ja lapsilla 40 tuntia. Suurin osa etosuksimidista metaboloituu inaktiivisiksi johdannaisiksi maksassa. Noin 25% erittyy muuttumattomana virtsaan.

Esivalmistelut

Näyte otetaan rutiiniseurannassa aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

Nestekromatografinen (HPLC).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki).

Näyte (minimi)

3 ml (1 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

2-3 vrk jääkaapissa +5°C, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttinen alue: 210 - 710 µmol/l. Toksinen pitoisuus yli 1000 µmol/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.3.2013 Tekopaikkamuutos.