Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Fenobarbitaali (1387 S -Fenob )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

01.01.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/(02) 313 0930.

Yleistä

Fenobarbitaalia käytetään vielä toisinaan status epilepticuksen hoidossa.

Fenobarbitaali imeytyy varsin hitaasti, mutta täydellisesti ruoansulatuskanavasta. Sen puoliintumisaika plasmassa on aikuisilla 3 - 6 vuorokautta, lapsilla jonkin verran lyhyempi. Aikuisilla plasman fenobarbitaalista noin 50 % on sitoutunut proteiineihin, lapsilla sitoutuminen on vähäisempää ja vastasyntyneillä vain noin 25 % on proteiineihin sitoutunutta. Selkäydinnesteen fenobarbitaalipitoisuus vastaa plasman sitoutumattoman fraktion pitoisuutta. Fenobarbitaali läpäisee istukan ja kulkeutuu myös äidinmaitoon. Noin puolet fenobarbitaalista erittyy muuttumattomana virtsaan, loppu metaboloituu lähinnä hydroksyloitumalla maksan mikrosomaalisten entsyymien vaikutuksesta. Samalla ko. entsyymisysteemi indusoituu, joka osittain selittää fenobarbitaalihoidossa säännönmukaisesti kehittyvän toleranssin. Samalla muiden tätä samaa entsyymisysteemiä käyttävien aineiden metabolia kiihtyy. Tällaisia aineita ovat mm. trisykliset depressiolääkkeet, antikoagulantit ja fenytoiini. Valproaatti estää fenobarbitaalin metaboliaa ja lisää sen plasmapitoisuutta.

Indikaatiot

Epilepsiahoidon seuranta, myrkytysepäily.

Esivalmistelut

Näyte otetaan yleensä aamuisin ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

Mikropartikkeliagglutinaatio-immunomääritys (KIMS).

Tekotiheys

Päivittäin.

Tulos valmiina

3 vrk:n kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

1 (0.5) ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy viikon jääkaapissa, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttinen pitoisuus 40-120 µmol/l.
Kaikki 65-170 µmol/l.
Toksinen pitoisuus yli 250 µmol/l.

Tulkinta

Sivuvaikutuksia ilmaantuu pitoisuuksilla yli 150 µmol/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.01.2015 Tekopaikkamuutos.