Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Fosfaatti, epäorgaaninen (1429 dU-Pi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519

Yleistä

Katso 1431 fP-Pi.

Indikaatiot

Paratyreoideadiagnostiikka, D-vitamiinipuutoksien, malabsorptioiden ja munuaistautien diagnostiikka yhdessä plasmapitoisuuden kanssa.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Fotometrinen.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Tekopäivän kuluessa.

Häiriötekijät

Ravinto ja bakteerikasvu.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysaika kirjataan ja keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

4-10 ml vrk-virtsaa. Ks. keräysvirtsojen käsittely.

Ohje laboratoriolle

Virtsatilavuus (ml) mitataan punnitsemalla. Vuorokausivirtsa sekoitetaan ja otetaan 4-10 ml:n näyte lisäaineettomaan vakuumiputkeen (BD, vaaleanruskea korkki). Putket sentrifugoidaan eritelaboratoriossa ja viedään analysoitavaksi.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy vuorokauden jääkaapissa ja pakasteena pidempään. Mikäli määritystä ei tehdä keräyksen loputtua samana päivänä, keräysastiaan lisätään laboratoriossa 6 mol/l HCl 3% tilavuudesta (esim. 30 ml/1000 ml).

Aluenäytteenotto

Näytteeksi lähetetään 4-10 ml hyvinsekoitettua vrk-virtsaa. Tutkimustarraan kirjoitetaan vrk-virtsan keräysaika ja kokonaismäärä. Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä saman päivän aikana.

Viitearvot

20 - 50 mmol

Tulkinta

Fosfaatin eritys virtsaan lisääntyy hyperparatyreoosissa, osteomalasiassa ja munuaistubulusten toimintahäiriöissä. Alentunut fosfaatin eritys virtsaan voi liittyä hypoparatyreoosiin, D-vitamiinimyrkytykseen tai munuaisten vajaatoimintaan.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712