Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -DPYD-geenin laaja tutkimus, veri (14380 B -DPYDL-D )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

09.12.2020

Tekopaikka

Academic Medical Center Amsterdam/Laboratory Genetic Metabolic Diseases (LGMD).

Lähete

AMC, Test request form DNA-diagnostics -lähete.

Yleistä

DPYD-geeni koodaa dihydropyrimidiinidehydrogenaasi (DPD)-entsyymiä, joka on fluoropyrimidiinilääkkeiden (fluorourasiili, kapesitabiini ja tegafuuri) metaboliaan nopeutta rajoittava entsyymi. DPYD-geenin muutoksia tunnetaan useita ja niillä on vaikutus DPD-entsyymin aktiivisuuteen. Alentunut DPD-entsyymin aktiivisuus johtaa fluoropyrimidiinilääkkeiden metabolian hidastumiseen, jolloin potilas altistuu lääkeaineiden vakaville haittavaikutuksille. Ennen fluoropyrimidiinilääkkeiden aloittamista suositellaan DPYD-geenin tutkimista. N. 6-8% eurooppalaisista kantaa perimässään ainakin yhtä toksisuudelle altistavista DPYD-varianteista. Euroopan lääkevirasto on maaliskuussa 2020 antanut suosituksen testata syöpäpotilaiden DPD-entsyymin aktiivisuuden ennen fluoropyrimidiinihoitoa. (ref.1-4)

Tutkimuksessa määritetään DPYD-geenin koodaavat alueet (eksonit) ja niitä ympäröivät ei-koodaavat alueet (intronit) sekvensoimalla sekä eksoneiden kopiolukumäärä.

Indikaatiot

Fluoropyrimidiinilääkkeiden herkkyyteen liittyvän perinnöllisen DPYD-geenin muutos.

Esivalmistelut

Näytteet voidaan ottaa Vaasassa ti-ke ja muissa toimipaikoissa tiistain, joista ne toimitetaan Vaasaan.

Menetelmä

Sekvensointi ja kopiolukuanalyysi (MLPA).

Tulos valmiina

Noin 2 viikon kuluessa näytteen saapumisesta tekopaikkaan.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki (liila korkki).

Näyte (minimi)

3 ml EDTA-verta.

Ohje laboratoriolle

Mahdolliset yhteydenotot ohjataan onkologian poliklinikalle.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Keskiviikkoisin huoneenlämmössä lähetteessä olevaan osoitteeseen.

Viitearvot

Lausunto.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausuntonuotoinen vastaus.

Lähteet

  1. Lunenburg CATC, van der Wouden CH, Nijenhuis M, et al. Dutch Pharmacogenetics Working Group (DPWG) guideline for the gene-drug interaction of DPYD and fluoropyrimidines. Eur J Hum Genet. 2020;28(4):508-517.

  2. European Medicines Agency (EMA). New testing and treatment recommendations for fluorouracil, capecitabine, tegafur and flucytosine. 13 March 2020. EMA/125891/2020.

  3. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC). CPICR Guideline for Fluoropyrimidines and DPYD. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC).
    Guideline for Dihydropyrimidine Dehydrogenase Genotype and Fluoropyrimidine Dosing: 2017 Update (October 2017), Updates since publication: February 2020 Update

  4. Henricks LM, Luneburg CATC, de Man FM, et al. A cost analysis of upfront DPYD genotypeguided dose individualisation in fluoropyrimidine-based anticancer therapy. Eur J Cancer. 2019 Jan;107:60-67.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Tampere: Sairaalageneetikot 046 9236332, 041 730 6148.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*20.10.2020 Uusi tutkimus.
*9.12.2020 Uusi lähete, lähetys suoraan Amsterdamiin.