Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fS-Gastriini (1448 fS-Gastr )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

28.03.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi oy/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Toistuva ventrikkeliulkus, jonka syyksi epäillään gastrinoomaa (Zollinger-Ellisonin oireyhtymä), antrumin G-soluhypertrofian ja atrofisen gastriitin diagnoosi.

Esivalmistelut

Potilas paastoaa vähintään 10 tuntia. Mahanesteiden erittymiseen vaikuttava lääkitys tulisi lopettaa mikäli mahdollista seuraavasti: Suolahapon eritykseen vaikuttavat lääkkeet sekä protonipumpun estäjät 1-2 viikkoa, histamiini-2-reseptorin salpaajat 1-2 vuorokautta ja mahanesteitä neutraloivat lääkkeet ja limakalvon suoja-aineet 1 vuorokausi ennen kokeen suorittamista. Lääkityksen tauotuksesta on keskusteltava hoitavan lääkärin kanssa.

Potilasohje

Potilas paastoaa 10 h ennen näytteenottoa.

Menetelmä

CLIA. Menetelmä mittaa gastriinin molekyylimuodot gastriini-17 (sulfatoitu) ja gastriini-34 (sulfatoitu ja ei-sulfatoitu).

Tekotiheys

Kaksi kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Näytteen lipeemisyys, ikteerisyys ja hemolyysi häiritsevät määritystä. Jos näyte sentrifugoidaan ennen kuin se on hyytynyt, seerumiin saattaa jäädä fibriiniä, joka häiritsee määritystä.

Näyteastia

5 ml:n geelitön seerumiputki.

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto, jolloin on huomioitava seerumin vaatima pidempi hyytymisaika (vähintään 60 minuuttia). Näyte sentrifugoidaan heti, kun näyte on hyytynyt, seerumi erotellaan nopeasti ja pakastetaan -20 °C.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5) ml paastoseerumia.

Näytteen säilytys

Pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe pakastelähetyksenä.

Viitearvot

6.2 - 54.8 pmol/l (13.0 - 115.0 ng/l)

Huom! Viitealueella olevat pitoisuudet saattavat erota huomattavasti aikaisemmista tuloksista. Tämä johtuu menetelmien erilaisesta spesifisyydestä gastriinin molekyylimuotojen suhteen. Uudella menetelmällä tulevat mitatuiksi gastriini-17 (sulfatoitu) ja gastriini-34 (sulfatoitu ja ei-sulfatoitu). Tämä tulee huomioida varsinkin seurannassa olevien potilaiden kohdalla.

Tulkinta

Gastrinoomassa eli Zollinger-Ellisonin oireyhtymässä on gastriinin lepoarvo useimmiten yli 450 pmol/l. Jos taso nousee edelleen stimulaatiokokeissa ja seerumin pepsinogeenipitoisuus on korkea, gastrinoomadiagnoosi on todennäköinen. Arvot, jotka ylittävät 240 pmol/l, ovat gastrinooman suhteen epäilyttäviä. Jos lepoarvot ovat 70 - 240 pmol/l, on syytä tehdä sekretiinistimulaatiokoe, (Pt-Sekr-R2 3380). Tällöin gastrinoomapotilailla paradoksaalisesti gastriinitaso nousee. Antrumin harvinaisessa G-soluhyperplasiassa esiintyy myös varsin korkeita gastriinin lepoarvoja, mutta stimulaatiokokeissa gastriinitaso nousee vähemmän kuin gastrinoomassa. Pohjukaissuolihaavapotilailla ja mahahaavapotilailla gastriinitaso voi olla lievästi kohonnut. Atrofisessa gastriitissa gastriinin lepoarvot ovat useimmiten suuret ja pepsinogeenipitoisuudet pienet. Antasidien käyttö nostaa gastriinieritystä. Pylorusstenoosissa antrumin venyminen nostaa gastriiniarvoja. Gastriiniarvot nousevat myös aterian ja kahvin nauttimisen jälkeen. Varsinkin runsasproteiininen ateria stimuloi gastriinieritystä. Munuaisten vajaatoiminta suurentaa gastriinipitoisuutta. Ateria-koe (ks. alla) ja pepsinogeenimääritys (ks. pepsinogeeni I) täsmentävät tulkintaa.

Ateria-koe:Suoritus: Aamulla otetun paastonäytteen jälkeen potilas syö runsaasti proteiineja sisältävän aterian. Verinäytteitä otetaan tämän jälkeen kahden tunnin ajan 15 min välein (yhteensä 1 paastonäyte + 8 rasitusnäytettä).

Ateriakokeen tulkinta: Ateriarasituksessa saavutetaan gastriinin maksimipitoisuus puolessa tunnissa ja kahden tunnin kuluttua perustaso on palautunut. Sekä terveillä että pohjukaissuolihaavapotilailla ja G-soluhyperplasiassa gastriinin eritys stimuloituu voimakkaasti.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*14.03.2016 Menetelmä- ja viitearvomuutos.
*28.03.2017 Menetelmä- ja viitearvomuutos.