Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Gentamysiini (1450 S -GEN )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

01.01.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/Päivystyslaboratorio/ (02) 313 1930.

Yleistä

Aminoglykosidit ovat bakterisidisiä antibiootteja, joilla on kapea terapeuttinen leveys. Riski toksisiin vaikutuksiin on suuri, varsinkin jos munuaistoiminta on vajavaista. Lihakseen annettuna aminoglykosidien imeytyminen on nopeaa, ja huippupitoisuus plasmassa saavutetaan 30 - 90 minuutin kuluessa. Plasman proteiineihin sitoutumisaste on alle 10 %. Ne eliminoituvat suhteellisen nopeasti erittymällä muuttumattomana virtsaan. Aminoglykosidit jakautuvat kudoksiin epätasaisesti, ja pitoisuus niissä jää yleensä alle 30 %:n seerumin konsentraatiosta. Sappeen kulkeutuu vain noin 1 % annoksesta. Kaikki aminoglykosidit ovat toksisia. Tärkeimmät haittavaikutukset ovat munuais- ja sisäkorvatoksisuus. Aminoglykosideilla on myös hermolihasliitosta salpaavia ominaisuuksia.

Indikaatiot

Gentamysiinihoidon seuranta ja toksisuuden arviointi.

Esivalmistelut

Minimipitoisuusnäyte otetaan juuri ennen lääkkeen antamista ja tarvittaessa huippupitoisuusnäyte 60 min (i.m.) tai 30 min (i.v) kuluttua lääkeannoksen antamisesta. Näyte tulisi ottaa eri kädestä kuin mihin lääkettä on infusoitu.

Tutkimusta tilattaessa kysytään Aika(minuuttia). Siihen vastataan 0, 30 tai 60 sen mukaan, mistä näytteestä on kysymys.

Menetelmä

Mikropartikkeliagglutinaatio-immunomääritys (KIMS).

Tekotiheys

Arkisin ma-pe.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näytteenotto

Ks. Esivalmistelut.

Näyte (minimi)

1 ml (0.2 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

1 viikko jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen -20°C.

Näytteen lähetys

Ma-to kylmälähetys.

Viitearvot

0-pit. alle 2 mg/l.

Tulkinta

Minimipitoisuus alle 2 mg/l, huippupitoisuus 6 - 10 mg/l. Minimipitoisuuden nousu ilmoittaa mahdollisen hoidon aikana tapahtuvan kumulaation. Sitä pidetään merkityksellisempänä toksisuuden kuvastajana.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*01.01.2015 Menetelmä-,tekopaikka- ja viitearvomuutos.