Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fP-Glukoosi (1468 fP-Gluk )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

6.5.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Plasman glukoosi on peräisin ravinnosta saadusta glukoosista, maksan ja lihasten glykogeenivarastoista sekä glukoneogeneesin avulla (maksassa mm. aminohapoista ja glyserolista) tuotetusta glukoosista. Insuliini laskee veren glukoosipitoisuutta, lisää glykogeenin synteesiä lihaksissa ja maksassa sekä triglyseridien muodostumista rasvakudoksissa. Glukagoni, adrenaliini, glukokortikoidit, kasvuhormoni ja tyroksiini kohottavat veren glukoosipitoisuutta glykogeenivarastoja pilkkomalla ja glukoneogeneesiä lisäämällä.

Indikaatiot

Sokeritaudin toteaminen ja seuranta.

Potilasohje

8-12 tunnin (yli yön) paasto ennen näytteenottoa. Vettä saa juoda normaalisti.

Menetelmä

Fotometrinen heksokinaasimenetelmä.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tekopäivänä. Kiireelliset 2 tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon. Erittäin kiireelliset; vierimittari tai verikaasuanalyysi.

Näyteastia

Vacuette FC Mix Tube (3 ml 454514 tai 2 ml 454511), harmaa korkki, stabilisaattorina fluoridisitraatti. Putki on sekoitettava käännellen käsin ylösalaisin vähintään 10 - 15 x heti näytteenoton jälkeen.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) Fluoridi-sitraattiplasmaa.

Näytteen säilytys

Kokoverinäyte säilyy sentrifugoimatta yhden vuorokauden huoneenlämpötilassa ja jääkaapissa. Muuhun kuin FC-putkeen otettu näyte on säilytettävä kylmässä ja sentrifugoitava 0.5 - 1 tunnin kuluessa näytteenotosta. Erotettu näyte säilyy 2 vrk:tta huoneenlämpötilassa ja viikon jääkaapissa +5 °C. Ei säily pakastettuna.

Aluenäytteenotto

FC-putkeen otettu näyte voidaan lähettää kokoverenä huoneenlämpötilassa, mikäli perillä saman vuorokauden kuluessa, erotettuna 2 vrk:n kuluessa huoneenlämpötilassa. Muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

Aikuiset: (17 v -) 4.0 - 6.1 mmol/l

Lapset:

0 - 7 vrk 2.9 - 6.5 mmol/l
8 vrk - 16v 3.8 - 7.0 mmol/l

Viitealue NORIP-tutkimuksen mukaan 18 vuotiaasta alkaen 4.2 - 6.6 mmol/l

Poikkeustapauksissa voidaan ottaa kapillaarinäyte. Paastossa laskimo- ja kapillaariplasman glukoosipitoisuus on käytännössä sama, mutta aterian jälkeen kapillaariplasmassa on suurempi glukoosipitoisuus kuin laskimoplasmassa.

Tulkinta

Paastohyperglykemian syynä on tavallisesti absoluuttinen tai relatiivinen insuliinin puute. Hyperglykemiaa esiintyy mm. sydän- ja aivoinfarkteissa, traumojen yhteydessä, sepsiksessä, neuroblastoomassa, akuutissa pankreatiitissa, feokromosytoomassa, Cushingin taudissa, glukokortikoidi- ja ACTH-hoidon yhteydessä, akromegaliassa, tyreotoksikoosissa, adrenaliinin ja kortikoidien yhteisvaikutuksen seurauksena.

Paastohypoglykemia saatta johtua hyperinsulinismista, jonka syynä voi olla insulooma tai jokin muu insuliinia tuottava tuumori. Insuliinin tai oraalisen sokeritautilääkkeen yliannostus aiheuttaa hypoglykemiaa, kuten myös lisämunuaisen kuorikerroksen ja aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta. Vaikea maksan parenkyymivaurio tai maksanekroosi johtavat maksan varastointikapasiteetin laskuun ja tätä kautta alhaisiin verensokeriarvoihin. Lapsilla hypoglykemian syynä saattaa olla synnynnäinen hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriö, kuten glykogenoosi, perinnöllinen fruktoosi- tai galaktoosi-intoleranssi. Diabeetikkoäidin vastasyntyneellä lapsella hypoglykemian voi aiheuttaa kompensatorinen hyperinsulismi, toksemia tai Rh-immunosaatio.

Normaaliraskauden aikana fP-Gluk-pitoisuus on alhaisempi, mutta aterian jälkeiset verensokeripitoisuudet ovat korkeammat, kuin ennen raskautta Raskauden aikana paastoverensokerin raja-arvo on 4.8 mmol/l ja 2 h aterianjälkeinen yläraja 8.7 mmol/l (WHO).

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*6.5.2019 Päivitys näytteen säilyvyystietoihin.