Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Hemoglobiini (1554 P -Hb )

Tarkistettu

31.5.2016

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/kliinisen kemian laboratorio, puh. (02) 313 1919.

Yleistä

Plasmaan vapautuu hemoglobiinia punasolujen hajotessa. Hemoglobiini sitoutuu haptoglobiiniin ja joutuu RES-soluihin poistuen melko nopeasti verenkierrosta. Massiivisessa hemolyysissä kuten verensiirtoreaktioissa, haptoglobiinin sitomiskyky ylittyy ja P-Hb kohoaa.

Menetelmä

Spektrofotometrinen.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

Seuraavana arkipäivänä.

Häiriötekijät

Näytteenoton yhteydessä tapahtuva hemolyysi.

P -Hb soveltuu hemolyysin osoittamiseen vain akuuteissa hemolyyseissä. Hemoglobiinista myöhemmin syntyvä bilirubiini häiritsee määritystä.

Näyteastia

5 ml Li-hepariini-vakuumiputki.

Näytteenotto

Näytteenotossa ei saa tapahtua hemolyysiä. Staasia ei saisi käyttää. Plasma on erotettava tunnin kuluessa.

Näyte (minimi)

2 ml hepariiniplasmaa.

Näytteen säilytys

Plasma säilyy +5 °C 3 vrk, -20 °C kuukausia.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys.

Viitearvot

alle 30 mg/l

Tulkinta

P-Hb yli 100 mg/l merkitsee selvästi lisääntynyttä hemolyysiä. P-Hb saattaa nousta akuutin intravaskulaarisen hemolyysin aikana. Aluksi hemoglobiini kuitenkin sitoutuu käytettävissä olevaan haptoglobiiniin. Haptoglobiinin pitoisuuden lasku osoittaakin hemolyysin herkemmin kuin P-Hb:n nousu. Kroonisissa hemolyyttisissä tiloissa tutkimuksella ei juuri ole käyttöarvoa. P -Hb voi lisääntyä myös fyysissä rasituksessa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Matti Väisänen p. (06) 213 2502

Muutokset

*31.5.2016 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.