Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Hemoglobiini (1554 P -Hb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

27.5.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy, Tampere, eritelaboratorio, puh. (03) 311 76132.

Yleistä

Plasmaan vapautuu hemoglobiinia punasolujen hajotessa. Hemoglobiini sitoutuu haptoglobiiniin ja joutuu RES-soluihin poistuen melko nopeasti verenkierrosta. Massiivisessa hemolyysissä kuten verensiirtoreaktioissa, haptoglobiinin sitomiskyky ylittyy ja P-Hb kohoaa.

Menetelmä

Spektrofotometrinen.

Tulos valmiina

3-4 päivän kuluessa. Tutkimus voidaan erikseen pyydettäessä tehdä arkipäivisin kiireellisenä, jos näyte ehtii tekopaikkaan ennen klo 15.

Häiriötekijät

Näytteenoton yhteydessä tapahtuva hemolyysi. P -Hb soveltuu hemolyysin osoittamiseen vain akuuteissa hemolyyseissä. Hemoglobiinista myöhemmin syntyvä bilirubiini häiritsee määritystä.

Näyteastia

5/2 ml EDTA-putki (K2).

Näytteenotto

Näytteenotossa ei saa tapahtua hemolyysiä. Staasia ei saisi käyttää. Plasma on erotettava tunnin kuluessa. Näyteputkesta erotettu plasma sentrifugoidaan vielä uudelleen. Näytettä ei saa lähettää kokoverenä.

Näyte (minimi)

2 ml (1 ml) EDTA-plasmaa.

Näytteen säilytys

Plasma säilyy +5 °C 2 vrk, -20 °C kuukausia.

Näytteen lähetys

Kylmälähetys, jos näyte on perillä tekopaikassa 2 vrk:n kuluessa näytteenotosta, muuten pakastettuna.

Viitearvot

10 - 50 mg/l

Tulkinta

P-Hb yli 100 mg/l merkitsee selvästi lisääntynyttä hemolyysiä. P-Hb saattaa nousta akuutin intravaskulaarisen hemolyysin aikana, esim. hemolyyttisissä anemioissa, verensiirtokomplikaatioissa sekä keinoläppien ja ekstrakorporaalisen verenkierron yhteydessä. Aluksi hemoglobiini kuitenkin sitoutuu käytettävissä olevaan haptoglobiiniin. Haptoglobiinin pitoisuuden lasku osoittaakin hemolyysin herkemmin kuin P-Hb:n nousu. Kroonisissa hemolyyttisissä tiloissa tutkimuksella ei juuri ole käyttöarvoa. P -Hb voi lisääntyä myös fyysisessä rasituksessa. Tuloksiin voi vaikuttaa myös näytteenotosta mahdollisesti johtuva hemolyysi, minkä takia tämä tutkimus ei ole erityisen luotettava in vivo hemolyysin osoittaja.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*31.5.2016 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*27.5.2020 Tekopaikka-, näytemuoto- ja viitearvomuutos.