Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

__-C. trachomatis ja N. gonorrhoeae, nukleiinihappo (kval) (1738 __-CtGcNhO )

Tarkistettu

29.8.2018

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliinisen mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Yleistä

Tämä tutkimus on tarkoitettu vain tikkunäytteille. Virtsanäytteille on tilattava 4816 U -CtGcNhO.

Indikaatiot

Chlamydia trachomatis- ja Neisseria gonorrhoeae-infektioiden diagnostiikka.

Menetelmä

Nukleiinihappomonistus (polymeraasiketjureaktio, PCR), jossa näytteen mahdollisesti sisältämä klamydialle ja gonokokille spesifinen DNA-jakso monistetaan ja osoitetaan spesifisellä koettimella. -ChtrNhO ja -GcNhO tehdään samasta näytteestä.

HUOM! Fluoreseiini häiritsee tutkimusmenetelmää! Näytettä ei tule ottaa potilailta, jotka ovat saaneet fluoreseiinia.

Tekotiheys

Kerran viikossa.

Tulos valmiina

Noin viikon kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Näyte (minimi)

Tikkunäyte:

Cervix: Näyte otetaan cobas PCR Dual Swab Kit -näytteenottovälineillä (myös aiempi cobas Female Swab Kit kelpaa). Välinekitti sisältää näyteputken ja kaksi (2) näytteenottotikkua. Toisella paksummalla kuivalla vanupuikolla poistetaan kohdunsuulta ylimääräinen lima, joka saattaa häiritä CT/NG-testin tekemistä. Toisella kapeammalla kuivalla ns. flocked swab -tikulla otetaan varsinainen näyte kohdunsuulta pyörittämällä tikkua 5 kertaa yhteen suuntaan. Oikean tuloksen saamiseksi näytetikkuun on saatava riittävästi soluja. Laita tikku tämän jälkeen putkeen ja katkaise varsi merkkiviivan kohdalta. Jätä tikku putkeen. Sulje kierrekorkki huolellisesti. (Näytteestä liukenee soluja stabilointiliuokseen ja testi voidaan tehdä aikaisintaan noin tunnin kuluttua näytteenotosta.)

Muut tikkunäytteet: Näyte voidaan haluttaessa ottaa myös nielusta, rektumista, silmän sidekalvolta tai virtsaputken suulta, mutta näytetyyppejä ei ole virallisesti validoitu menetelmälle yhteensoveltuviksi. Suosittelemme ottamaan lisäksi näytteen joko cervixistä tai virtsasta ( 4816 U -CtGcNhO ). Merkitse lähetteeseen selkeästi näytteenottokohta!

Nielunäytteet: Näyte otetaan cobas PCR Dual Swab Kit -näytteenottovälineillä (myös aiempi cobas Female Swab Kit kelpaa). Pyöritä pienempää tikkua nielussa 5 kertaa samaan suuntaan. Laita tikku näyteputkeen ja katkaise se merkkiviivan kohdalta. Sulje putken korkki.

Rektum-näytteet: Näyte otetaan cobas PCR Dual Swab Kit -näytteenottovälineillä (myös aiempi cobas Female Swab Kit kelpaa). Puhdista rektum ensin isommalla tikulla tarvittaessa. Ota näyte pienemmällä tikulla pyörittelemällä sitä 5 kertaa samaan suuntaan. Laita tikku näyteputkeen ja katkaise se merkkiviivan kohdalta. Sulje putken korkki.

Silmänäytteet: Näyte otetaan nukkatikulla pyörittelemällä tikkua varovasti silmän sidekalvolla. Nukkatikku katkaistaan stabilointiliuosta sisältävään Cobas PCR Dual Swab kitin näyteputkeen.

Virtsaputkinäytteet: Näyte otetaan nukkatikulla pyörittelemällä tikkua varovasti virtsaputken suulla. Nukkatikku katkaistaan stabilointiliuosta sisältävään Cobas PCR Dual Swab kitin näyteputkeen.

HUOM! Tikkua ei saa kastaa stabilointiliuokseen ennen näytteenottoa! Stabilointiliuos on haitallista limakalvolle tai iholle joutuessaan. Jos liuosta joutuu iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.

Näytteen säilytys

Näytteet säilyvät Cobas-kuljetusputkessa erittäin hyvin huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Näyte lähetetään huoneenlämmössä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Positiivinen klamydiatulos on merkki klamydiainfektioista tai oireettomasta kantajuudesta. Molemmat ovat hoitoaiheita.

Gonokokkien aiheuttamat taudit ovat nykyään niin harvinaisia, että vääriä positiivisia tuloksia voi varmistusmenetelmän käytöstä huolimatta esiintyä. Gonokokkilöydöksen varmistamiseksi suositellaankin aina otettavan uusintanäyte, sekä käyttää myös tutkimusta gonokokkiviljely (1506 -GcVi). Lisäksi on huomioitavaa, että vain gonokokkiviljelyllä saadaan selville gonokokin antibioottiherkkyys.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*1.6.2012 Tekopaikka ja menetelmämuutos
*6.6.2012 Täydennetty silmänäytteenottoväline (nukkatikku)
*12.2.2013 Tulkintakentän päivitys
*14.5.2013 Sisältömuutos, virtsanäytteille oma tutkimuspyyntö
*19.12.2016 Lisätty ohjeistus näytteenottoon nielusta ja rektumista
*16.3.2017 Muutettu tekotiheys
*18.4.2017 Näytteenottovälinekitti muuttunut
*2.6.2017 Lisätty huomautus fluoreseiinista
*29.8.2018 Tarkennettu näytteenotto-ohjetta