Vaasa, laboratorio-ohjekirja

U -Bakteeri, erikoisviljely virtsasta (1787 U -BaktEVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

7.1.2016

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliinisen mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842

Yleistä

Tutkimus on erityisesti tarkoitettu toistuvien ja epämääräisten virtsatieinfektioiden selvittämiseen tilanteissa, joissa tavallinen virtsan seulontatutkimus on jäänyt negatiiviseksi.
Taudinaiheuttajaksi voidaan tällöin epäillä harvinaisempia ja hitaammin kasvavia bakteerilajeja (esim. Aerococcus urinae, Actinobaculum schaalii, Corynebacterium urealyticum tai Haemophilus sp.) tai vähävirulenttisia lajeja (esim. laktobasillit tai viridansryhmän streptokokit). Tutkimusta voidaan myös käyttää tietyissä tilanteissa, joissa infektion epäillään johtuvan mahdollisesti merkittävästä sekakasvusta (esim. neurogeeninen rakko, fistelit, virtsakivet, krooninen munuaisabskessi).

Tutkimusta voidaan käyttää pussi - ja keräystyynynäytteiden tutkimuksena, jotka eivät sovellu 8005 U-BaktSeu -tutkimukseen sekä raskaana oleville, joille halutaan viljelyvastaus.

Indikaatiot

Toistuvien ja epämääräisten virtsatieinfektioiden selvittämiseen tilanteissa, joissa tavallinen virtsan seulontatutkimus on jäänyt negatiiviseksi.

Virtsan erikoisviljely voi soveltua mm. seuraaville potilaryhmille:

  1. potilaat, joilla on huono vaste lääkehoidolle tai toistuvasti uusiutuva virtsatieinfektio
  2. potilaat, joiden oireetonta bakteriuriaa halutaan selvittää
  3. potilaat, joilla on komplisoitu virtsatieinfektio perussairaudesta johtuen
  4. potilaat, joilla on heikentynyt infektiopuolustus.
Virtsan perustutkimus, kun näyte on otettu virtsan bakteeriseulontaan (8005 U -BaktSeu) soveltumattomana pussi - tai keräystyynynäytteenä.

Esivalmistelut

Virtsan erikoisviljely edellyttää aseptista näytteenottoa. 1787 U-BaktEVi -tutkimuspyyntö voidaan tehdä pussi- ja keräystyynynäytteille, koska nämä näytteet eivät sovellu 8005 U-BaktSeu -tutkimukseen HUOM! Kirjaa kliiniset oireet ja näytteenottotapa huolellisesti lähetetietoihin.

Menetelmä

Kvantitatiivinen bakteeriviljely silmukkaviljelytekniikalla. Virtsanäyte viljellään rikkaille yleiselatusaineille. Tutkimuksen herkkyysraja on 100 bakteeria / ml virtsaa. Pussi- ja keräystyynynäytteet sekä raskaana olevien virtsanäytteet tutkitaan virtsan perusviljelytutkimuksena.

Tekotiheys

Arkipäivisin (ma - pe).

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on valmis 3 työpäivän kuluttua näytteen saapumisesta laboratorioon, positiivinen tulos on valmis 2 - 4 päivän kuluttua.

Häiriötekijät

Tutkimuksen tavallisimmat virhelähteet ovat potilaan huonoon esivalmisteluun (epäaseptinen näytteenotto), näytteenoton ajoitukseen ja näytteen säilytykseen ja kuljetukseen liittyviä. Pussi- tai keräystyynynäytteiden ottamisen yhteydessä näyte helposti kontaminoituu alueen mikrobeilla.

Näyteastia

Keskussairaalassa käytetään 10 ml muoviputkea (säilöntäaineeton vakuumiputki, beige korkki REF 364915) tai punakorkkinen muoviputki. Tarvikkeet tilataan keskusvarastosta. Harvinaiset taudinaiheuttajat eivät säily luotettavasti elinkykyisinä säilöntäaineellisissa putkissa.

Raskaana olevien näyteastiaksi käy myös säilöntäaineellinen putki, ellei haluta etsiä harvinaisempia ja kasvuolosuhteiltaan vaativampia bakteerilajeja.

Jos erikoisviljely halutaan rakkopunktionäytteestä käytetään veriviljelypullo(j)a (tutkimuspyyntönä 3491 Pu-BaktVi1) ja lisäksi beigekorkkista vakuumimuoviputkea tai 10 ml punakorkkista (tutkimuspyyntönä 1787 U -BaktEVi). Aerobinen veriviljelypullo (harmaa suojakapseli,sininen korkki) kasvattaa paremmin mm. pseudomonasta ja sen kaltaisia aerobisia sauvoja; anaerobinen veriviljelypullo (violetti suojakapseli, purppura korkki) mm. streptokokkeja. Molemmat pullot kasvattavat yhtä hyvin mm. koliformisia sauvoja, enterokokkia ja stafylokokkeja. Samanaikaisesti rakkopunktionäytteelle tilattava virtsan erikoisviljely valmistuu yleensä samanaikaisesti ja kertoo myös bakteerien määrän.

Näytteenotto

Näytteenä voi olla puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte (PLV), kertakatetrivirtsanäyte, kestokatetrivirtsanäyte tai lapsilla mieluiten rakkopunktionäyte. Virtsan pitäisi olla ollut rakossa vähintään 4 h ennen näytteenottoa. Kirjaa rakkoinkubaatioaika ja näytteenottotapa aina lähetteessä. Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte: Alapesu suoritetaan ohjeen mukaan (potilasta on opastettava ja näytettävä kuva). Näytteeksi otetaan keskisuihkuvirtsaa.

Katetrinäytteet: Kertakatetrinäyte otetaan alkusuihkun jälkeen. Kestokatetrinäyte otetaan seuraavasti. Katetri suljetaan 4 tunniksi pihdeillä(jos mahdollista), katetrin varsi puhdistetaan ja punktoidaan puhdistettu näytteenottokohta neulalla, jossa on ruisku. Avataan katetrin virtaus ja otetaan ruiskuun 20 ml virtsaa. Jos kestokatetria ei voi punktoida, näyte voidaan ottaa vain katetrinvaihdon yhteydessä. Kestokatetrien tiedetään kolonisoituvan säännönmukaisesti, joten kestokatetrista laskemalla otettu näyte ei välttämättä kerro rakkotilanteesta ja infektiosta.

Rakkopunktionäyte: Rakkopunktio suoritetaan erillisten ohjeiden mukaan. Näytteeksi punktoidaan 16-20 ml virtsaa, josta ruiskutetaan 8-10 ml sekä anaerobiseen että aerobiseen veriviljelypulloon (tilaa 3491 Pu-BaktVi1). Näytettä laitetaan lisäksi punakorkkiseen tai beigekorkkiseen putkeen noin 5 ml (tilaa virtsan erikoisviljely 1787 U -BaktEVi), huomioiden myös muut tarvittavat laboratoriotutkimukset. Jos näytettä saadaan niukasti (alle 10 ml), kannattaa bakteeriviljelynäyte ottaa beigekorkkiseen putkeen (1 ml riittää) JA aerobiveriviljelypulloon (mielellään 8 ml) tai pediatriseen pulloon 1-3 ml (vaaleanpunainen suojakapseli, hopeanharmaa korkki).

Pussi - ja keräystyynynäytteet: Puhdista näytteenottoalue huolellisesti. Aseta pussi tai keräystyyny valmistajan ohjeiden mukaan. Huolehdi, ettei virtsanäyte kontaminoidu näytteenottoaikana(puhdista ja vaihda pussi tai keräystyyny tarpeen mukaan vähintään 1 h välein). Siirrä näyte aseptisesti pussista tai keräystyynystä näytteenottoastioihin, kun näytettä on riittävästi.
NÄYTTEEN TOIMITUS:Keskussairaalassa 10 ml beigekorkkinen putki toimitetaan laboratorion tarvikejakelun (B3) kylmätiskiin ja veriviljelypullo(t) tarvikejakelun pöydälle.

Näyte (minimi)

10 ml (4 ml) virtsaa /putki.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Bakteerikasvun määrä ja mikrobin lajinimi ilmoitetaan. Vastaukseen liitetään tarvittaessa lausunto.

Potilaan oireet, perussairaus (erityisesti uro/nefrologinen sairaus, immunosuppressiotila, myös fysiologisena tilana raskaus on kerrottava) ja rakkoinkubaatioaika, myös kemiallisen seulonnan ja sakan mikroskopoinnin tulokset, vaikuttavat viljelytuloksen tulkintaan. Hyvät lähetteen esitiedot ovatkin erittäin tärkeitä laboratoriolle. Runsas kasvu on yleensä merkki infektiosta, mutta voimakasoireisella potilaalla myös vähäisemmät määrät saattavat olla merkityksellisiä. Runsaasta sekafloorakasvustosta laboratorio voi tunnistaa valtakasvun, mutta yleensä sekaflooravastaus on kehotus uuteen näytteenottoon ja potilaan esivalmistelun tarkistukseen.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*19.1.2015 Pussi- ja keräystyynynäytteiden tutkimus
*29.4.2015 Raskaana olevien naisten virtsaviljely
*7.1.2016 Bactec-veriviljelypulloihin siirtyminen