Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Acanthamoeba, viljely (1808 __-AcantVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

26.02.2019

Tekopaikka

HUSLAB/Parasitologian yksikkö/(09) 47175992.

Indikaatiot

Acanthamoeba-infektion epäily silmässä, keskushermostossa tai muissa kudoksissa. Naegleria-infektion epäily keskushermostossa.

Esivalmistelut

Ota yhteys mikrobiologian laboratorioon, jos olet ottamassa sarveiskalvonäytettä (näyteastia tilattava HUSLAB:sta).

Menetelmä

Erikoisviljely ja mikroskopointi.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Tulos valmiina

Kahden viikon aikana.

Näyteastia

Ameebaelatusliemiputki, tilataan HUSLAB/Parasitologian yksiköstä (09) 47175992.

Näyte (minimi)

Sarveiskalvonäyte (otetaan rikkaneulalla), likvor, kudospala tai muu näyte otetaan Pagen ameebaliemiputkeen (= Acanthamoeba-elatusliemi), jota toimitetaan pyynnöstä. Piilolasin ja piilolasinesteen voi lähettää sellaisenaan piilolasirasiassa. Kuljetus huoneenlämmössä.

Viitearvot

Normaalisti negatiivinen. Löydöksistä annetaan lausunto.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*26.2.2019 Tiedot tarkistettu