Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Fluvoksamiini (1851 S -Fluvoks )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

23.04.2013

Tekopaikka

Vita Laboratorio/09 228 800.

Yleistä

Fluvoksamiini kuuluu serotoniiniselektiivisiin masennuslääkkeisiin, joiden vaikutukset perustuvat serotoniinin takaisinoton estymiseen presynaptisissa hermopäätteissä. Fluvoksamiini imeytyy suun kautta annettuna nopeasti, ja hyötyosuus on noin 50 %. Huippupitoisuus saavutetaan 2-8 tunnissa. Fluvoksamiinin jakautumistilavuus on noin 25 l/kg. Se sitoutuu plasman proteiineihin noin 75-80 %:sesti. Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on keskimäärin 15 (7-60) tuntia. Puoliintumisaika pitenee maksasairauksissa ja vanhuksilla. Vakaa taso saavutetaan 10-14 vrk:ssa. Fluvoksamiinin metaboliatuotteet ovat inaktiivisia. Serotoniinin takaisinoton estäjänä fluvoksamiini voi suurina annoksina aiheuttaa ns. serotoniinisyndrooman.

Indikaatiot

Fluvoksamiiniterapian seuranta, myrkytysten diagnoosi.

Esivalmistelut

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Menetelmä

Nestekromatografia (HPLC).

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

10 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

3 ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaappilämpötilassa +4 °C, pitempiaikaisesti pakastettuna -18 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämpöisenä, pakastetut näytteet pakastettuna.

Viitearvot

Terapeuttinen alue 150 - 620 nmol/l.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*23.04.2013 Menetelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuutos.