Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-Herpes simplex virus, nukleiinihappo (kval) (1860 __-HSVNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

27.10.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy Tampereen toimipiste. Fimlab Contact Center: (03) 311 77800 valitse VIP-nro.

Yleistä

Likvornäytteille pyydetään tutkimus 4404 Li-HSVNhO

Indikaatiot

Keskushermoston HSV-infektioepäilyt, vastasyntyneen HSV-infektioepäily. Menetelmä on tarkoitettu viruksen osoittamiseen likvorista sekä rakkula- ja silmän sidekalvonäytteistä. Menetelmää ei ole validoitu verinäytteille, eikä viruksia toisaalta erity vereen siinä määrin, että niiden tutkiminen verestä olisi perusteltua.

Menetelmä

Polymeraasiketjureaktio (PCR).

Tekotiheys

Tutkimus suoritetaan n. 3 kertaa viikossa.

Näyteastia

Nukkatikku ja COPAN eSwab- tai COPAN UTM-putki.

Näytteenotto

Näytettä otettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kontaminaation välttämiseen. Kaikkien näytettä käsittelevien on ennen putken sulkemista käytettävä kertakäyttöhansikkaita ja hengitysmaskia. Näytettä ei saa käsitellä henkilö, joka parhaillaan potee HSV-kynsivallintulehdusta tai huuliherpestä.

Näyte (minimi)

Haavauma-, rakkula- ja limakalvonäytteet: Näytteet otetaan nukkatikulla COPAN eSwab collection-putkeen, tai COPAN UTM virusviljelyputkeen. Rakkulanäyte tulisi ottaa infektoituneelta alueelta tuoreesta rakkulasta. Rakkulan kansi avataan ja neste imeytetään näytteenottotikkuun, jolla vielä hangataan leesion pohjaa. Limakalvonäytettä (kohdunsuu, nielu, sidekalvo ym.) otettaessa tikulla hangataan näytteenottokohtaa, jotta näytteeksi saadaan infektoituneita soluja. Tikku laitetaan näytteenottoputkeen, tikun varsi katkaistaan ja korkki suljetaan huolellisesti.

Näytteen säilytys

Näyte tulee välittömästi toimittaa laboratorioon. Mikäli näytettä ei voida toimittaa heti, se tulee säilyttää jääkaapissa. Näyte säilyy edustavana jääkaappilämpötilassa noin 5 vrk.

Näytteen lähetys

Näyte lähetetään mahdollisimman pian kylmälähetyksenä.

Tulkinta

Normaalisti negatiivinen. Positiivinen tulos vastataan tyypitettynä HSV-1 tai HSV-2. Mahdollinen kontaminaatio on huomioitava tulosta tulkittaessa.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*1.3.2013 Tekopaikkamuutos
*5.11.2014 Näyteastia päivitetty.
*17.11.2014 Yhteystiedot.
*31.8.2016 Lisätty ohjeistus näytteenottoon silmän sidekalvolta
*23.1.2017 Poistettu mahdollisuus tilata samasta näytteestä virusviljely.
*24.11.2017 Tekopaikkamuutos
*28.10.2020 Tekopaikkamuutos