Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Homokysteiini (1867 P -Hcyst )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

6.11.2020

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Indikaatiot

Koronaaritaudin ja muiden ateroskleroottis-tromboottisten sairauksien riskin arviointi. B6- ja B12-vitamiinin sekä foolihapon puutteen osoittaminen ja hoidon seuranta.

Menetelmä

Kompetitiivinen luminoimmunologinen (LIA).

Tekotiheys

2 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

5 vrk:n kuluessa.

Häiriötekijät

Huoneenlämmössä kokoverinäytteenä seisotettaessa homokysteiinipitoisuus kohoaa noin 10 % tunnissa.

Näyteastia

Violettikorkkinen 3 ml K2EDTA-plasmaputki.

Näytteenotto

Kylmänäytteenotto.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) K2-EDTA-plasmaa.

Ohje laboratoriolle

Plasma on erotettava kylmässä 30 minuutin kuluessa näytteenotosta, koska punasoluista vapautuu homokysteiiniä.

Näytteen säilytys

2-3 vrk jääkaappilämpötilassa +4°C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämpöisenä, pakastetut näytteet pakastelähetyksenä.

Viitearvot

5.0 - 15 µmol/l

Tulkinta

Naisilla tasot ovat noin 2 - 3 µmol/l alemmat kuin miehillä. Pitoisuudet nousevat iän myötä. Homokysteiinitason perusteella hyperhomokysteinemia voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

lievästi kohonnut 15 - 29 µmol/l
selvästi kohonnut 30 - 100 µmol/l
vahvasti kohonnut yli 100 µmol/l

Plasman homokysteiinitasoihin vaikuttavat sekä geneettiset että ravitsemukselliset tekijät. Perinnöllisistä muutoksista tavallisimmat ovat kystationini beetasyntaasi-geenin mutaatiosta johtuva entsyymipuutos ja mutaatio 5,10-metyleenitetrahydrofolaatti reduktaasin geenissä.

Homokysteiinitasot nousevat foolihapon, B12-vitamiinin tai B6-vitamiinin puutostiloissa. Munuaistaudeissa homokysteiiniä saattaa kertyä verenkiertoon huonontuneen munuaisfunktion seurauksena. Lääkeaineista mm. metotreksaatti, fenytoiini, karbamatsepiini ja typpioksidi saattavat nostaa homokysteiinitasoja.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*6.11.2020 Näytteen lähetysohjeen päivitys