Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Kystatiini C (1887 S -KysC )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.1.2015

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue/Kliinisen kemian laboratorio/(02) 313 1917.

Yleistä

Kystatiini C on pienikokoinen (molekyylipaino 13 kDa), emäksinen proteiini, jota muodostuu tasaisella nopeudella elimistön kaikissa tumallisissa soluissa. Elimistössä se toimii proteolyyttisten entsyymien estäjänä. Tutkittavan sukupuoli, ravitsemus tai lihasmassa eivät vaikuta kystatiini C:n pitoisuuteen, ja ensimmäisten ikävuosien jälkeen pitoisuus pysyy varsin vakiona.

Indikaatiot

Glomerulusfunktion tutkiminen

Menetelmä

Immunonefelometrinen.

Tekotiheys

Arkisin ma-to.

Tulos valmiina

Lähetyspäivää seuraavana arkipäivänä.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy ainakin viikon jääkaapissa +5 °C, pitkinä pyhinä pakastetaan.

Näytteen lähetys

Ma - to kylmälähetys.

Viitearvot

16-64 v: 0.62 - 1.11 mg/l
65-74 v: 0.7 - 1.53 mg/l
75-84 v: 0.82 - 1.7 mg/l
yli 85v: 0.96 - 1.9 mg/l

Tulkinta

Kystatiini C erittyy lähes täysin glomerulusten kautta, eikä sillä ole tubulaarista erittymistä. Tämän vuoksi se soveltuu hyvin glomerulusfunktion mittariksi ja sen pitoisuus korreloi varsin hyvin CrEDTA- ja kreatiniini clearancen kanssa. Kystatiini C on selkeästi herkempi alkavan munuaisvaurion osoittaja kuin kreatiniinimääritys, mutta pitkälle edenneen munuaisten vajaatoiminnan monitoroinnissa sillä ei ole merkittävää etua perinteiseen kreatiniinimääritykseen verrattuna.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*1.1.2015 Tekopaikka- ja viitearvomuutos. Tutkimusnumero ja lyhenne muuttunut.Näyteputken muutos.