Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Risperidoni (1930 S -Risper )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

25.2.2022

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Risperidoni on bentsoksatsolijohdoksiin kuuluva neurolepti, jota käytetään lähinnä skitsofreniassa ja dementiassa. Se salpaa D2- ja 5HT2-reseptoreita. Suun kautta annettuna se imeytyy hyvin, mutta imeytyminen vaihtelee yksilöstä toiseen. Hyötyosuus on 66 ± 28 %. Huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 1-2 tunnissa. Jakautumistilavuus on 1-2 l/kg. Risperidoni metaboloituu osittain 9-hydroksirisperidoniksi, jolla on risperidonin kaltaiset farmakologiset vaikutukset. Risperidoni sitoutuu plasman proteiineihin noin 90 %:sti ja 9-hydroksirisperidoni 77 %:sti. Risperidonin eliminaation puoliintumisaika on noin 3 tuntia ja metaboliitin noin 20 tuntia. Risperidonin puhdistuma on 5.4 ± 1.4 ml/min/kg. Sen puoliintumisaika pitenee ja puhdistuma pienenee uremiassa ja vanhuksilla. Virtsaan erittyy 35-45 % annoksesta risperidonina ja 9-hydroksirisperidonina. Risperidonin pitoisuuden vakiintunut taso saavutetaan yleensä vuorokaudessa ja 9-hydroksirisperidonin 4-5 vuorokaudessa

Menetelmä

LC-MS/MS.

Tulos valmiina

2-3 työpäivän kuluessa.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki, ei geeliputkeen).

Näytteenotto

Näyte on otettava aamulla ennen lääkkeen nauttimista.

Näyte (minimi)

2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Jääkaapissa +5 °C.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Risperidonille ei ole varsinaisia viitearvoja. Kirjallisuuden mukaan pitoisuudet korreloivat lineaarisesti annokseen. 0-16 mg päivittäisannoksella risperidonin ja 9-hydroksirisperidonin yhteenlasketut seerumipitoisuudet ovat välillä 0-560 nmol/l (0-0.25 mg/l). Päivittäisannoksella 3 mg kahdesti vakaan tilan keskimääräiset pitoisuudet risperidonilla ovat olleet 24 nmol/l (10 µg/l) ja yhteenlaskettu 105 nmol/l (45 µg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*16.04.2009 tekopaikka- ja yksikkömuutos
*24.06.2015 tekopaikka- ja menetelmämuutos
*25.2.2022 Vastausviive päivitetty.