Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

U -Solut (1940 U -Solut )

Tarkistettu

22.11.2017

Tekopaikka

Vaasan KS/Eritelaboratorio/2132526.

Yleistä

U -Solut -tutkimuksessa lasketaan leukosyyttien ja erytrosyyttien lukumäärät. Epiteelisolut jaetaan levyepiteelisoluihin ja muihin epiteelisoluihin (ns. pienet epiteelisolut), jotka voivat olla tubulus- tai välimuotoisen epiteelin soluja. Myös makrofagit ja lymfosyytit lasketaan pienten epiteelisolujen fraktioon. Lieriöt jaetaan hyaliinilieriöihin ja muihin lieriöihin. Näytteen sähkönjohtokyvystä lasketaan estimoitu osmolaliteetti, jonka avulla voi arvioida näytteen konsentroitumisastetta. Bakteereita, hiivaa tai kiteitä ei vastata peruserittelyssä.

Tarkempi erittely saadaan tilaamalla tutkimus 1941 U -Diffi.

Indikaatiot

Virtsan solujen peruserittely. Lasten akuutit virtsatieinfektiot.

Esivalmistelut

Virtsanäytteen solut tulisi tutkia vakioidusta näytteestä, mikäli se suinkin on mahdollista. Nesteen ja ravinnon ottoa on vältettävä 8 tuntia ennen näytteenottoa, sillä runsas nesteen nauttiminen laimentaa näytettä. Voimakasta fyysistä aktiviteettia ja yhdyntää ennen näytteenottoa tulisi välttää. Naisilla näytteen antamista kuukautisten aikana tulisi välttää. Valkovuodon häiritsevää vaikutusta voidaan ehkäistä tamponilla.

Menetelmä

Virtaussytometrinen solujen peruserittely.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tutkimus valmis 2-3 tunnin kuluessa.

Näyteastia

Keskussairaalassa käytetään 11 ml säilöntäaineetonta putkea (BD REF 364915, beige korkki).

Avohoitopotilaiden näytteille käytetään 10 ml:n säilöntäaineellista putkea (BD:n CS säilöntäaineputki).

Näytteenotto

Näytteeksi käy parhaiten keskisuihkunäytteenä klo 6.00-8.00 välisenä aikana otettu aamuvirtsa tai vähintään 4 tuntia rakossa ollut matalan diureesin virtsa (vakioitu virtsanäyte). Näytteen voi saada myös seuraavilla tavoilla:

Pussivirtsa, rakkopunktio tai munuaisaltaan punktio, kerta- tai kestokatetrointi, avannenäyte tai alusastia.

Virtsatyynynäytteet eivät sovellu analysoitaviksi partikkelilaskijalla.

Säilöntäaineettomat putket jäähdytetään välittömästi jääkaapissa ja toimitetaan laboratorioon 2 tunnin sisällä näytteenotosta.

Näyte (minimi)

10 ml puhtaasti laskettua keskivirtsaa.

Näytteen säilytys

Ilman säilöntäainetta otetut putket säilytetään aina +5 °C. Näyte on tutkittava 4 tunnin kuluessa näytteenotosta.

Säilöntäaineellisiin putkiin otetut näytteet säilyvät kaksi vuorokautta huoneenlämmössä. Jääkaappisäilytystä ei suositella.

Viitearvot
Erytrosyytit alle 18 ·106/l
Leukosyytit alle 10 ·106/l
Levyepiteelisolut alle 10 ·106/l
Pienet epiteelisolut alle 1 ·106/l
Lieriöt alle 1 ·106/l
Muunnoskerroin: 1 kpl/nk = 5.8 ·106/l

Jos partikkeleita lasketaan mikroskoopissa (häiriöitä punasolujen tai epiteelisolujen tunnistuksessa), laskenta suoritetaan vain 35 kpl/nk asti. Sen ylittävät tulokset vastataan muodossa "yli 200 ·106/l".

Jos näytteen osmolaliteetti on alle 500 mOsm/kg, on näyte liian laimea (liian lyhyt rakkoinkubaatio) ja ylläolevat viitearvot eivät sovellu.

Tulkinta

Erytrosyytit: Hematuria voi johtua munuaisperäisestä sairaudesta, toimenpiteestä tai

voimakkaasta fyysisestä rasituksesta. Kuukautisvuoto voi aiheuttaa kontaminaation.

Leukosyytit: Pyuria viittaa virtsateiden tai munuaisten tulehdukseen. Valkosoluja voi löytyä myös ei-infektiooseissa munuaisperäisissä sairauksissa (esim. glomerulonefriitti ja akuutti interstitiaalinen nefriitti).

Epiteelisolut: Runsas levyepiteelisolulöydös viittaa lähinnä huonoon näytteenottotekniikkaan. Raskausaikana virtsaputken levyepiteelin soluja voi irrota hormonivaikutuksen vuoksi näytteeseen tavallista helpommin. Pienet epiteelisolut ovat merkki patologisista muutoksista, jos näytteessä on muita kuin levyepiteelisoluja suositellaan jatkotutkimuksena tarkempaa erittelyä 1941 U -Diffi.

Lieröt: Hyaliinilieriöitä voi esiintyä pieninä pitoisuuksina terveen henkilön virtsassa. Muut lieriöt ovat merkki patologisista muutoksista, jos näytteessä on muita kuin hyaliinilieriöitä suositellaan jatkotutkimuksena tarkempaa erittelyä 1941 U -Diffi.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06\) 213 2529