Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Kalium (1994 dU-K )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Indikaatiot

Kaliumtasapainon arviointi.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Ionispesifinen elektrodi (epäsuora ISE).

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Häiriötekijät

Säilöntäaineet pilaavat näytteen.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Virtsaa kerätään rakon tyhjentämisen jälkeen vuorokauden ajan. Keräyksen ajan keräysastia säilytetään kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysaika kirjataan ja keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

4-10 ml vrk-virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Virtsatilavuus (ml) mitataan punnitsemalla. Vuorokausivirtsa sekoitetaan ja otetaan 10 ml:n näyte lisäaineettomaan vakuumiputkeen (BD, vaaleanruskea korkki). Putket sentrifugoidaan eritelaboratoriossa ja viedään analysoitavaksi.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pakasteena kuukausia.

Aluenäytteenotto

Näytteeksi lähetetään 4-10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Tutkimustarraan kirjoitetaan vrk-virtsan keräysaika ja kokonaismäärä. Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

Aikuiset: 60-90 mmol

Lapset 0-6 kk:

rintaruokinta 0.7-1.6 mmol/kg/vrk
vastike 1.0-2.0 mmol/kg/vrk

Tulkinta

Virtsaan erittyvän kaliumin määrään vaikuttaa mm. ravinnon kaliumpitoisuus, elimistön happo-emäs-tasapaino, munuaisten toiminta ja munuaisiin vaikuttavat hormonaaliset tekijät (aldosteroni, kortisoli). Matala dU-K viittaa vajaukseen elimistön koko kaliummäärässä. Tällöin on usein samanaikaisesti alkaloosi ja kloridinpuutos (oksentelu, ripuli ja runsas diureettien käyttö). Hypokalemiassa virtsan kalium laskee hitaammin kuin plasmapitoisuudet.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712