Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Kalsium (2011 dU-Ca )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.7.2021

Tekopaikka

Fimlab oy, Vaasa, kemian laboratorio/ (06) 213 2519, linkki Fimlab-ohjekirjasivulle.

Yleistä

Vuorokausivirtsan kalsiumerityksen määrittämisellä on merkitystä lisäkilpirauhastoiminnan arvioinnissa. Virtsaeritykseen vaikuttavat kuitenkin ravinnon kalsiummäärä, suolen absorptiotoiminta ja munuaisfunktio.

Indikaatiot

Lisäkilpirauhastoiminnan ja D-vitamiinin aineenvaihdunnan tutkiminen.

Potilasohje

Kalsium vuorokausivirtsasta/ Kalsium dygnsurinsamling. Keräyksen aikana keräysastia on säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Fotometrinen määritys.

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Häiriötekijät

Näytteen pH:n nousu säilytyksen aikana voi saostaa kalsiumin niukkaliuokoisina suoloina.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Analysointia varten lisäaineeton virtsavakuumiputki 10 ml (BD, vaaleanruskea korkki).

Näytteenotto

Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysaika kirjataan ja keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

1-4 ml vuorokausivirtsaa. Vuorokausivirtsa kerätään astiaan, jossa on säilöntäaineena 10 ml 6 mol/l suolahappoa. Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä.

Ohje laboratoriolle

Vuorokausivirtsa sekoitetaan, tilavuus (ml) mitataan punnitsemalla ja pH säädetään tasolle 3 - 4 ennen määritystä. Analysoitavaksi lähetetään 4 - 10 ml:n näyte lisäaineettomaan virtsavakuumiputkeen (BD, vaaleanruskea korkki). Putkitarraan tulee merkitä keräyksen aloitus- ja lopetusajan päivämäärä ja kellonaika minuuttien tarkkuudella sekä keräysvirtsan tilavuus. Putki sentrifugoidaan eritelaboratoriossa ja viedään analysoitavaksi.

Näytteen säilytys

Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. HCl-käsitelty näyte säilyy 2 vrk huoneenlämpötilassa ja 4 vuorokautta jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Viitearvot

Aikuiset (16 v -): 1.20 - 5.50 mmol

Lapset:

alle 2 v 0.50 - 2.00 mmol
2 v - 15 v 1.25 - 4.00 mmol

Tulkinta

Kalsiumin eritys lisääntyy kaikissa hyperkalsemioissa, joihin ei liity munuaisten vajaatoimintaa. Hyperkalsiuriaa tavataan myös metabolisen ja tubulaarisen asidoosin, Cushingin ja Addisonin taudin sekä steroidihoidon yhteydessä. Se on myös monien virtsatiekiviin johtavien aineenvaihduntahäiriöiden yksi löydös. Kalsiumin eritys on vähentynyt hypokalsemioissa ja tiatsididiureetteja käytettäessä. Tulosten arvioinnissa ravitsemuksella on merkittävä osuus, minkä takia keskimääräiseen ravitsemukseen perustuvat viitevälit ovat vain suuntaa antavia.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*22.7.2021 Potilasohjemuutos: potilas lisää HCl:n keräysastiaan jo keräysvaiheessa.