Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Kalsium, ionisoitunut, seerumi (2019 S -Ca-Ion )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

8.1.2021

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Kemian laboratorio/(06) 213 2520, Pietarsaaren sairaalan laboratorio/(06) 786 2260, Selkämeren sairaalan laboratorio/(06) 213 2796.

Yleistä

Plasman kalsiumista on noin puolet vapaana (ionimuodossa), 40 % albumiiniin ja muihin valkuaisiin sitoutuneena ja 10 % kompleksoituneena. Koska fysiologisesti vaikuttava muoto on ionisoitunut kalsium, sitä tulisi teoreettisesti aina määrittää. Käytännössä ionisoituneen kalsiumin määrityksiä haittaa toistaiseksi menetelmän käsityövaltaisuus ja hankala vakioitavuus, minkä takia ne kannattaa keskittää tilanteisiin, joissa kokonaiskalsiumin määritys antaa virheellisen tuloksen potilaan kalsiumtasapainosta.

Osatutkimus S -Ca(7.4)

Indikaatiot

Kalsiumtasapainon ja kalsiumaineenvaihdunnan häiriöiden selvittely erityisesti munuaisten vajaatoiminnassa, happo-emästaseen häiriöissä ja tehohoidossa.

Menetelmä

Ionispesifinen Ca2+-elektrodi.

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Kahden tunnin kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon, kiireelliset verikaasuruiskuun otetut näytteet 30 min kuluessa.

Näyteastia

Seeruminäytteet: 4 ml seerumigeeliputki. Hepariiniruisku tai hepariinikapillaari.

Keskussairaalaan osastonäytteenotossa päivystysnäytteet otetaan seerumigeeliputkiin, hepariiniruiskuhin tai hepariinikapillaareihin. Käytössä olevat verikaasuruiskut ja -kapillaarit: Radiometer safePICO Aspirator, ks. käyttöohje tai Radiometer Clinitubes D957G-70-125-kapillaari.

Näytteenotto

Seeruminäyte: 4 ml verta vakuumitekniikalla geeliputkeen (näytteeseen ei saa päästä ilmaa, hiilidioksidivuoto alkalisoi näytteen). Näytteen annetaan hyytyä ja sentrifugoidaan mahdollisimman pian viimeistään 1 tunnin kuluttua näytteenotosta. Jos seerumigeeliputken sentrifugoinnin viive on yli 1 tunnin, niin näyte tulee olla koko ajan jäähdytettynä, jolloin se säilyy analyysikelpoisena 2 tuntia.

Ihopistosnäyte: otetaan verikaasukapillaariin (sisältää balansoitua hepariinia).

Ruiskunäyte: 1 ml verta erikoisruiskuun (Radiometer safePICO itsetäyttyvä, ks. käyttöohje. Ruisku suljetaan tulpalla ja kuljetetaan kylmäpakkauksessa laboratorioon.

HUOM! Tutkimus sisältyy myös useaan verikaasu- ja ionianalyysitutkimukseen vrt. kyseiset analyysit.

Ihopisto- ja ruiskunäyte eivät sovellu hajautettuun näytteenottoon.

Näyte (minimi)

Seerumi: Avaamaton seerumigeeliputki.

Kokoverinäyte: 1 ml (0.5 ml) venaverta tai 0.2 ml kapillaariverta.

Näytteen säilytys

SEERUMIGEELIPUTKESSA sentrifugoitu seerumigeeliputki säilyy avaamattomana 24 tuntia jääkaapissa.

HEPARIINIRUISKUUN otettu näyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä, mikäli määritys tehdään 15 minuutin kuluessa näytteenotosta. Muutoin näyte jäähdytetään jääkaappikylmän geelipussin välissä, jolloin se on analysoitava 2 tunnin sisällä näytteenotosta. Näyte ei saa jäätyä.

HEPARIINIKAPILLAARI näyte on mitattava heti tai muuten se tulee laittaa myös jääkaappikylmän geelipussin väliin. Jääkaappikylmän kapillaarinäytteen säilyvyys on alle 1 tunti.

Aluenäytteenotto

Huoneenlämmössä olleen seerumigeeliputken annetaan hyytyä ja sentrifugoidaan mahdollisimman pian viimeistään 1 tunnin kuluttua näytteenotosta. Jos seerumigeeliputken sentrifugoinnin viive on yli 1 tunnin, niin näyte tulee olla koko ajan jäähdytettynä, jolloin se säilyy analyysikelpoisena 2 tuntia. Sentrifugoitu seerumigeeliputki säilyy avaamattomana 24 tuntia jääkaapissa.

Viitearvot

Terveet aikuiset 1.15 – 1.30 mmol/l (aktuaalisessa pH:ssa)
Raskauden lopulla 1.10 – 1.25 mmol/l
Lapset, alle 2 v 1.20 – 1.40 mmol/l
Vastasyntyneet 1.20 – 1.50 mmol/l

Tulkinta

Tulosten luotettavuuden arvioinnissa on katsottava näytteen pH:ta, joka ei saa olla alkalisempi kuin potilaan oletettava pH (epäily näyteputkesta tai -ruiskusta tapahtuneesta vuodosta). Ionisoituneen kalsiumin pitoisuus laskee 10 %, kun pH nousee 0.1 – 0.2 pH-yksikköä.

Laskennallista S -Ca-Ion -tulosta vakioidussa pH:ssa (pH-korjattu Ca-Ion) voi käyttää hyväksi lähinnä kalsiumin infuusioita suunniteltaessa. Hypo- ja hyperkalsemiat: ks. Kalsium. Näytemuodoista seerumi on tarkin, jos näyte on saatu tiiviinä laboratorioon; ihopistosnäytteessä hiilidioksidivuotojen vaara on suurin.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*30.11.2020 Uusi tutkimusnumero.
*8.1.2021 Aikuisten viitealueen korjaus.