Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Karbamatsepiini (2027 S -Karba )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.03.2017

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519

Yleistä

Karbamatsepiini on epilepsialääke. Sen huippupitoisuus seerumissa saavutetaan 2 - 18 tuntia peroraalisen annoksen jälkeen. Eliminaation puoliintumisaika kerta-annoksen jälkeen on 19 - 54 tuntia, jatkuvassa käytössä karbamatsepiini indusoi omaa metaboliaansa ja eliminaation puoliintumisaika laskee 10 - 30 tuntiin, lapsilla 8 - 20 tuntiin. Fenobarbitaali ja fenytoiini lisäävät karbamatsepiinin metaboliaa. Metaboliiteista karbamatsepiiniepoksidilla on ilmeisesti antiepileptistä tehoa. Eräät lääkeaineet, kuten erytromysiini, isoniatsidi, simetidiini ja dekstropropoksifeeni hidastavat karbamatsepiinin metaboliaa ja johtavat seerumin karbamatsepiinipitoisuuden nousuun. Karbamatsepiini läpäisee istukan ja kulkeutuu jossain määrin myös äidinmaitoon.

Indikaatiot

Karbamatsepiinihoidon seuranta ja intoksikaation arviointi.

Potilasohje

Alkoholin nauttiminen näytteenottoa edeltävänä vuorokautena on kiellettyä.

Menetelmä

Mikropartikkeli agglutinaatioimmunomääritys (KIMS). Mittausalaraja 9 µmol/l.

Tekotiheys

Arkipäivisin, myrkytysepäilyssä päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana.

Näyteastia

Seerumigeeliputki 5 ml.

Näytteenotto

Verinäyte otetaan, mikäli mahdollista, ennen tavanomaista aamuannosta.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia, lapset vähintään 0.2 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Säilyy huoneenlämmössä 2 vrk, viikon jääkaapissa +5 °C ja kuukauden pakastettuna -20 °C.

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, mikäli perillä viimeistään seuraavan päivän aikana, muutoin kylmä- tai pakastelähetys.

Viitearvot

Terapeuttinen alue 20 - 50 µmol/l.

Tulkinta

Karbamatsepiinihoidon aloittamisen jälkeen hoitotaso saavutetaan aikuisilla 2 - 6 ja lapsilla 2 - 4 vuorokaudessa. Yliannostuksen kliinisiä oireita ovat ataksia, vapina, dysartria, kiihtymys, tajunnan häiriöt, sydämen johtumis- ja rytmihäiriöt, kouristukset ja hengitysdepressio. Toksisia oireita aiheuttavat 2 g:n ylittävät kerta-annokset, 16 g:sta on kuvattu vaikeita ja 20 g:sta letaaleja myrkytyksiä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*01.06.2009 Menetelmämuutos ja reagenssivalmistajan tulostasomuutos
*31.03.2017 Menetelmämuutos ja mittausalarajan muutos
*6.5.2019 Näytteen säilyvyystietojen päivitys