Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fS-Kasvuhormoni (2035 fS-GH )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

1.8.2019

Tekopaikka

HUSLAB-talon automaatiolaboratorio (K1)/Immulite 2000 työpiste/050 4270909.

Yleistä

Kasvuhormoni on aivolisäkkeen etulohkon erittämä peptidihormoni, jonka fysioliogiset vaikutukset välittyvät pitkälti maksassa muodustuvan kasvutekijän (IGF-I)välityksellä. Kasvuhormonin pääasiallinen veressä esiintyvä muoto (n. 75%) on 191 aminohapon muodostama polypeptidi, jonka molekyylipaino on 22 kDa. Kasvuhormonin eliminaation puoliintumisaika verenkierrossa on noin 20 - 25 min. Kasvuhormonin erittyminen aivolisäkkeestä on sysäyksittäistä ja sen erittymistä säätelevät hypotalamusperäiset vapauttaja- ja estäjähormonit (GHRH ja somatostatiini). Hormonin tuotto lisääntyy syvän unen aikana, ja pitoisuutta kohottavat myös mm. stressi, fyysinen aktiviteetti ja hypoglykemia. Koska kasvuhormonipitoisuus veressä vaihtelee huomattavasti, on yksittäisellä näytteellä vähän diagnostista merkitystä.

Indikaatiot

Kasvuhormonin puutoksen selvittämiseen käytetään mm. glukagoni-, insuliini-, arginiini- ja klonidiinikokeita, joilla stimuloidaan kasvuhormonin eritystä hypotalamuksen tai sitä ylempien säätelyjärjestelmien kautta. Kasvuhormonin vapauttajahormonikoetta (Pt-GHRH-R) voidaan käyttää kasvuhormonivajeen tasodiagnostiikkaan ja se tulee mahdollisesti syrjäyttämään arginiinikokeen.

Esivalmistelut

Potilas on ravinnotta edellisestä illasta lähtien 12 h.

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tulos valmiina

Noin kolmen viikon kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näytteenotto

Yksittäisnäyte otetaan aamulla yön levon ja paaston jälkeen.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia.

Ohje laboratoriolle

Näytetarraan kirjoitetaan näytteenottoaika minuutin tarkkuudella esim. 8:05

Näytteen säilytys

1 vrk huoneenlämmössä tai jääkaappilämpötilassa +4 °C, pitempiaikainen pakastettuna -20 °C.

Näytteen lähetys

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Viitearvot

miehet 0 - 3 µg/l
naiset 0 - 8 µg/l

Kasvuhormonin pitoisuuden ilmoittamisessa käytetyt yksiköt vastaavat toisiaan seuraavasti: 1 µg/l = 3.0 mU/l.

Tulkinta

Matalia kasvuhormonipitoisuuksia esiintyy aivolisäkkeen vajaatoiminnassa. Lapsilla matalia pitoisuuksia esiintyy hypofysäärisistä ja hypotalaamisista syistä. Lapsilla kasvuhormonin puute aiheuttaa kasvun hidastumisen. Tila voidaan korjata hormonihoidolla, mikäli hoito ehditään aloittaa ennen epifyysilinjojen luutumista. Matalien seerumipitoisuuksien merkitys on rajallinen, koska kasvuhormonin eritys on vahvasti pulsoiva ja aallonpohjassa olevaa tasoa ei voida luotettavasti mitata. Alentunutta kasvuhormonituotantoa ei sen takia yksittäisnäytteen avulla voida osoittaa. Kasvuhormonin puutosta epäiltäessä tulevat kyseeseen erilaiset stimulaatiokokeet ja pitkäaikainen GH-tason monitorointi 15 - 20 minuutin välein otetuista näytteistä.

Kasvuhormonin liikatuotanto johtuu yleensä hypofyysiadenoomasta. Lapsilla seurauksena on jättiläiskasvu, aikuisilla liikatuotanto johtaa akromegaliaan. Tilan diagnosoimiseksi voidaan suorittaa esim. glukoosirasituskoe (kts. Pt-Gluk-R5). Terveellä ihmisellä hyperglykemia vähentää kasvuhormonin eritystä, mutta akromegaliassa kasvuhormonipitoisuus jää yleensä selvästi koholle.

Monet lääkeaineet vaikuttavat kasvuhormonin eritykseen: mm. L-dopa, beetasalpaajat, estrogeenit ja arginiini lisäävät kasvuhormonin eritystä. Kasvuhormonin eritystä vähentävät mm. glukokortikoidit, progesteroni ja klooripromatsiini.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*01.01.2015 Menetelmä-, tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*17.11.2015 Näyteputki muutos
*25.2.2019 Lähetysohjeen päivitys
*1.8.2019 Tekopaikkamuutos