Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Sy-Kiteet (kval) (2055 Sy-Kide-O )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

17.5.2021

Tekopaikka

Vaasan KS/Eritelaboratorio/(06) 2132526

Yleistä

Kihdille diagnostinen löydös on uraatti (Na-uraatti) eli virtsahappokiteiden esiintyminen nivelnesteessä. Kiteiden puuttuminen nivelnesteestä ei kuitenkaan varmuudella sulje pois kihtiä. Uraattikiteet tulevat esiin kaksoistaittavina, usein neulamaisina kasoina kun näytettä tutkitaan polarisaatiomikroskoopilla.

Kondrokalsinoosissa esiintyy puolestaan kalsiumpyrofosfaattikiteitä (Ca-pyrofosfaatti). Ca-pyrofosfaattikiteet ovat usein pieniä ja sauvamaisia ja esiintyvät usein solujen sisällä. Myös ne tulevat esiin kaksoistaittavina polarisoivassa valossa. Kondrokalsinoosi esiintyy kihtiä yleisimmin vanhuksilla. Kliinisesti tauti voi esiintyä akuuttina mono- tai oligoartriittina (pseudokihti) tai se voi muistuttaa kliinisesti myös reumatoidiartriittia tai artroosia.

Kolesterolikiteitä nähdään nivelreumassa. Kolesterolikiteet tulevat esiin 'soramaisina' kidesaostumina, ja ne voi helposti sekoittaa kortikosteroidikiteisiin, joita tavataan intra-artikulaaristen injektioiden jälkeen. Nivelnesteessä voidaan nähdä rustopaloja, rasvahiukkasia tai artefaktalöydöksenä suojahansikkaista irronneita talkkihiukkasia.

Indikaatiot

Kihdin ja pseudokihdin diagnostiikka.

Menetelmä

Uraatti- ja Ca-pyrofoafaattikiteet todetaan polarisaatiomikroskopialla.

Tekotiheys

Tehdään päivittäin.

Näyteastia

4 ml Li-hepariiniputki (vihreä korkki).

Näytteenotto

Lääkäri ottaa näytteen. Näytteenotossa tarvittavat välineet voi hakea laboratoriosta.

Otetaan steriilisti n. 2 ml synovianestettä ruiskuun ja näyte ruiskutetaan hepariiniputkeen.

Näyte (minimi)

2 ml (1 ml) nivelnestettä.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Tuloksena vastataan negatiivinen tai lausunto, jossa kerrotaan löydetty kidetyyppi. Kihdissä nivelnesteestä saostuu Na-uraatti ja kondrokalsinoosissa (pseudokihti) Ca-pyrofosfaattikiteitä. Positiivinen löydös on diagnostinen kyseiselle taudille.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529