Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Pt-Kliininen rasituskoe, työjohteinen, pyöräergometri (2068 Pt-KlR-tje )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.9.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriopalvelut Oy Pohjanmaa Pietarsaaren laboratorio ja Tammikaivontien aluelaboratorio

Lähete

Tarvitaan hoitoyksikön lähete.

Yleistä

Kliinisessä rasituskokeessa selvitetään suorituskyky polkupyörällä. Jos suorituskyky on alentunut, syy pyritään selvittämään ilmaantuneiden oireiden ja löydösten perusteella.

Indikaatiot

Kliinistä rasituskoetta käytetään sydän- ja keuhkosairauksien diagnostiikassa, vaikeusasteen arvioinnissa ja hoidon seurannassa (esimerkiksi lääkityksen vaihdon tai sepelvaltimotoimenpiteen jälkeen) sekä työ- ja toimintakyvyn ja leikkauskelpoisuuden arvioinnissa. Tutkimusta käytetään varsinkin iskeemisen sydänsairauden, rasituksen provosoimien rytmihäiriöiden, rintakipu-/hengenahdistusoireen ja läppävikojen diagnostiikassa.

Kontraindikaatiot

Rasituskokeen suorittamista harkitaan aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa tutkimusta lykätään mikä tutkittavalla on esimerkiksi akuutti sairaus. Ehdottomia vasta-aiheita ovat akuutti sydäninfarkti, tiedossa oleva epästabiili angina pectoris, manifesti sydämen vajaatoiminta, akuutti II-III asteen AV-katkos, akuutti myo- tai perikardiitti, akuutti infektiosairaus, hoitamaton aineenvaihduntasairaus, akuutti astmakohtaus, vaikea hengitystieinsuffisienssi, hoitamaton vaarallinen rytmihäiriö, akuutti keuhkoembolia tai vaikea aorttastenoosi. Relatiivisia vasta-aiheita ovat esimerkiksi tuore LBBB, korkea verenpaine(levossa yli 220/120 mmHg) ja vaikea anemia.

Esivalmistelut

Työkyvyn ja leikkauskelpoisuuden arvioimiseksi tehtävissä tutkimuksissa tutkittavalla tulee olla optimaalinen lääkitys, joten esim. astmalääkitystä ei saa lopettaa ennen tutkimusta ja sydänlääkkeet tulisi ottaa normaaliin tapaan. Rasitusastmareaktion arvioinnissa polkupyöräergometrian herkkyys on huono. Pyrittäessä sepelvaltimotaudin diagnosoimiseen olisi betasalpaaja-lääkitys, kalkkisalpaajat ja pitkävaikutteiset nitraatit lopetettava vähintään 2-3 päivää ennen tutkimusta, ellei tästä aiheudu potilaalle kohtuutonta riskiä.

Neljään tuntiin ennen tutkimusta ei saa tupakoida, juoda kahvia, teetä tai cola-juomia. Suositellaan välttämään raskasta liikuntaa tai raskasta ateriaa samana päivänä. Kevyt välipala noin 2 tuntia ennen tutkimusta sen sijaan on suotavaa. Alkoholia ei saa käyttää edeltävänä vuorokautena. Hengitystieinfektion tai muun kuumesairauden jälkeen tutkimuksen voi suorittaa aikaistaan kahden viikon kuluttua.

Tärkeää

Lähetteessä on selvästi mainittava tutkimuksen tarkoitus. Myös selvitys koetta edeltävästä lääkityksestä on mainittava. Potilaalle on selvästi ilmoitettava millä tavalla hän ottaa lääkkeensä ja miten pitkät lääketauot ennen koetta. Keskeisintä diagnostisessa kokeessa on beetasalpaaja tauko, jos se on mahdollista toteuttaa. Lähettävä lääkäri on ensisijaisesti vastuussa indikaatioiden/kontraindikaatioiden ja lääkityksen osalta. Koetta valmisteleva hoitaja kyselee vielä kontraindikaatiot ja kirjaa lääkityksen esivalmisteluiden aikana. Tiedot aikaisemmista sydänsairauksista ovat oleellisia.

Tulkinta

Ergometrinen suoritustaso arvioidaan suhteutettuna suomalaiseen (loppukuorman perusteella) vertailumateriaaliin. Iskemian arvioinnissa keskeisiä arvioitavia asioita on ST-segmenttimuutoksen taso, muutosnopeus, segmenttisuunta ja oirekuvaus.

Koetta valvova lääkäri antaa lausunnon. Lausunnosta tulisi ilmetä onko ergometrinen suoritustaso poikkeava, esiintyikö sydänlihaksen hapenpuutteeseen tai muihin sairauksiin viittaavia seikkoja.

Yhteyshenkilöt

Vastuuhoitaja Marita Voltti 041 730 542