Vaasa, laboratorio-ohjekirja

P -Kloridi, plasma (2080 P -Cl )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.2.2019

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519

Yleistä

Normaalisti kloridia saadaan ravinnosta n. 100-250 mmol päivässä. Noin 95% kloridista erittyy virtsaan, loput ulosteen ja hien mukan. Kloridi on seerumin tärkein anioni. Kloridimäärityksellä on merkitystä asidoosien ja alkaloosien arvioinnissa (anion gap eli anionivaje), joskus vesitasapainon tutkimuksena (natriumin ja osmolaliteetin ohella) sekä harvinaisissa endokriinisissä tai perinnöllisissä sairauksissa, kuten kloridiripulissa.

Indikaatiot

Kloridi tulisi tutkia aina yhdessä muiden happoemästasapainoon vaikuttavien tekijöiden kanssa.

Menetelmä

Ionispesifinen elektrodi (suora ISE).

Tekotiheys

Päivittäin. Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Saman päivän kuluessa.

Häiriötekijät

Bromidimyrkytys.

Näyteastia

Li-hepariini geeliputki (vihreä korkki) tai verikaasuruisku.

Näyte (minimi)

1 ml (0.2 ml) plasmaa.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy 3 vrk:tta jääkaapissa, pakastettuna kuukausia.

Aluenäytteenotto

Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

Kaikki: 96 - 111 mmol/l

Tulkinta

Plasman kloridipitoisuuden arvioinnista on hyötyä tavallisimmin metabolisten asidoosien ja alkaloosien arvioinnissa. Munuaiset säätelevät kloridierityksen avulla happoemästasetta. Suhteettoman suuri kloridin menetys virtsaan johtaa plasman SID:n suurenemiseen ja metaboliseen alkaloosin.

Suurentuneita plasman kloridipitoisuuksia tavataan metabolisissa asidooseissa (plasman matala SID), dehydraatiossa, liiallisen NaCl-saannin yhteydessä, akuuteissa munuaisvaurioissa ja endokriinisissä häiriöissä.

Alentuneita pitoisuuksia tavataan lisääntyneen menetyksen seurauksena esim. oksentelun tai nenä-maha-letkun aiheuttamana, metabolisessa alkaloosissa, bromidimyrkytyksessä, diureettilääkityksen yhteydessä ja joissakin munuaisten tubulusvaurioissa sekä synnynnäisessä kloridiripulissa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*2.12.2020 Viitearvopäivitys.