Vaasa, laboratorio-ohjekirja

F -Vibrio cholerae, viljely (2094 F -VichVi )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

9.6.2005

Tekopaikka

Vaasan KS/Kliininen mikrobiologia/(06) 2132842

Indikaatiot

Koleraepäily potilaalla, jolla on vetinen ripuli ja matkustusanamneesissa viikon aikana tapahtunut oleskelu endeemisellä alueella.

Esivalmistelut

Näytteestä on soitettava laboratorioon ennen sen lähettämistä. Näyte pitäisi saada viljeltäväksi saman päivän aikana. Muista potilaan uloste-eristys jo näytteenottovaiheessa.

Menetelmä

Bakteeriviljely selektiiviselle elatusaineelle. Biokemiallinen tunnistus, serotyypitys referenssilaboratoriossa.

Tekotiheys

Tarvittaessa.

Tulos valmiina

Negatiivinen tulos on valmiina kahden työpäivän kuluttua näytten saapumisesta laboratorioon, positiivinen tulos vie 3 - 4 työpäivää.

Näyteastia

Bakteerikuljetusputki

Näyte (minimi)

Ulostetta bakteerikuljetustikussa.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivinen tulos on merkitsevä.

Yhteyshenkilöt

Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.