Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Kreatiinikinaasi, isoentsyymit (2137 S -CK-Is )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.08.2018

Tekopaikka

Synlab Suomi/Puh. Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Kreatiinikinaasi (CK) on entsyymi, jonka tärkein tehtävä on ylläpitää solujen ATP-pitoisuudet riittävän suurina. Sitä esiintyy intrasellulaarisena pääasiassa lihaksissa ja aivoissa, pienempinä pitoisuuksina muissakin kudoksissa. Normaalisti seerumin CK-aktiivisuudesta yli 90% on peräisin luurankolihaksista. CK on rakenteeltaan dimeeri ja muodostuu M- ja B-alayksiköistä. Näistä muodostuu kolme isoentsyymiä: CK-MM (pääasiassa luurankolihaksissa), CK-MB (sydänlihaksessa) ja CK-BB (aivoissa ja sisäelimissä). Soluvaurioissa kreatiinikinaasia vuotaa vereen ja sen pitoisuudet kuvaavat soluvaurion laajuutta.

Indikaatiot

Suurentuneen kreatiinikinaasipitoisuuden alkuperän selvittäminen, kun epäillään aivoperäistä CK-isoentsyymiä tai jos epäillään koholla pysyvän CK:n johtuvan CK-immunoglobuliinikompleksista (ns. makro-CK).

Menetelmä

Agaroosielekroforeesi.

Tekotiheys

Kahden viikon kuluessa.

Häiriötekijät

Hemolyysi.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

2 ml (lapset 1 ml).

Ohje laboratoriolle

Sentrifugointi kylmässä, seerumi siirretään heti jääkaappiin.

Näytteen säilytys

Säilytys jääkaapissa +5°C max 1 viikko.

Näytteen lähetys

Ma-pe kylmälähetyksenä.

Viitearvot

S -CK-tot

Lapset alle 2 vrk alle 712 U/l
Lapset 2-5 vrk alle 652 U/l
Lapset 6 vrk- 6 kk alle 295 U/l
Lapset 7-11 kk alle 203 U/l
Lapset 1-3 v alle 228 U/l
Lapset 4-6 v alle 149 U/l
Pojat 7-12 v alle 247 U/l
Tytöt 7-12 v alle 154 U/l
Pojat 13-16 v alle 270 U/l
Tytöt 13-16 v alle 123 U/l
Naiset alle 170 U/l
Miehet alle 190 U/l
S-CK-MM yli 94 % kokonaisaktiivisuudesta
S-CK-MB alle 6 % kokonaisaktiivisuudesta
S-CK-BB alle 1 % kokonaisaktiivisuudesta
Makro-CK alle 1 % kokonaisaktiivisuudesta

Tulkinta

CK-MM nousee mm. lihastaudeissa ja -traumoissa sekä aivoiskemiassa. CK-MB nousee sydäninfarktissa, joissakin muissa sydäntapahtumissa sekä joskus lihastaudeissa. CK-BB voi olla koholla laajoissa aivotraumoissa, sileälihasvauriossa (esim. suolistoiskemia) sekä useiden maligniteettien yhteydessä. Lisäksi verenkierrossa voi joskus esiintyä ns. makro-CK:ta, jota on kahta tyyppiä. Tyypin I makro-CK on yleisempi ja koostuu tavallisesti CK-BB:n ja IgG:n komplekseista, mutta muitakin muotoja on joskus todettu. Löydös on yleisin vanhuksilla, ja se liittyy usein kasvaimiin, GI-kanavan sairauksiin tai autoimmunitauteihin, mutta aina ei todeta mitään perussairautta. Sillä ei ole diagnostista merkitystä. Tyypin II makro-CK on oligomerisoitunutta mitokondriaalista CK:ta ja sitä nähdään pääasiassa vakavasti sairailla ihmisillä (maligniteetit, maksasairaudet). Makromuotojen poistuminen verenkierrosta on yleensä hidasta ja tällöin kokonais-CK-aktiivisuus voi pysyä pitkään normaalia suurempana.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*27.4.2016 Uusi tekopaikka HUSLAB.
*31.8.2018 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.