Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Bm-Kromosomitutkimus, hematologinen (2152 Bm-Kromos )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.6.2019

Tekopaikka

TYKS Laboratoriotoimialue / lääketieteellinen genetiikka (02) 313 7476.

Yleistä

Tutkimuksessa etsitään hematologisiin maligniteetteihin liittyviä ns. hankittuja, klonaalisia kromosomipoikkeavuuksia. Näillä muutoksilla tiedetään olevan paitsi diagnostista, myös ennusteellista merkitystä. Diagnoosivaiheessa havaittuja muutoksia voidaan myös hyödyntää hoidon seurannassa

Indikaatiot

Epäily hematologisesta maligniteetista.

Esivalmistelut

Samanaikaisesti on tilattava 11863 B -KARYOT.

Näyte on otettava mielellään ma - to (ei arkipyhiä edeltävinä päivinä) niin, että näytteet ovat laboratoriossa ennen klo 14. Perjantaina lähetetään ainoastaan erittäin kiireelliset näytteet. Tulevasta näyttestä on ilmoitettava viimeistään edellisenä päivänä laboratorioon puh. 2523.

Näytteenotossa käytettävät putket säilytetään laboratorion jääkaapissa. Putki kannattaa hakea laboratoriosta hyvissä ajoin ennen näytteenottoa jotta se ehtii lämmetä huoneenlämpöön ennen näytteenottoa.

Menetelmä

Luuytimen kromosomitutkimuksessa tutkitaan suoralla menetelmällä spontaanisti jakautuvia soluja sekä lyhyen aikaa viljeltyjä soluja. KLL:ssa ja MM:ssa käytetään myös solujen stimulaatiota. Tutkimuksessa käytetään perinteistä G-raitavärjäystä. Ensimmäisen tutkimuksen yhteydessä selvitetään myös potilaan peruskaryotyyppi (11863 B -KARYOT) PHA:lla jakautumaan stimuloiduista perifeerisen veren lymfosyyteistä. Peruskaryotyypin selvitys sisältyy hintaan.

Näyteastia

RPMI-elatusainetta sisältävä putki jossa on valkoinen korkki. Säilytetään jääkaapissa. Putkia saa laboratoriosta ja ne tilataan TYKSLABista puh. (02) 313 9159 tai (02) 313 9158.

Näytteenotto

Luuydinnäyte otetaan yleensä sternaalipunktiosta 2-3 ml, aina näytteen ensimmäinen osa. Injisoidaan ravintonestettä sisältävään putkeen. Potilaan ensimmäisen näytteen yhteydessä otetaan myös hepariiniverinäyte peruskaryotyypin selvittämiseksi (B-karyot). Verinäyte otetaan steriilisti 4 ml:n vakuumiputkeen, jossa antikoagulanttina on litium-hepariini.

Näyte (minimi)

Luuydinnäyte ravintonestettä sisältävässä pullossa.

Ohje laboratoriolle

Elatusaineputkien tilaus p. 02-3139159 tai 02-3139158.

Näytteen säilytys

Huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä, lämpötilan vaihtelut vaurioittavat soluja. Mikäli näytteen lähettäminen viivästyy, säilytetään sitä ensisijaisesti huoneenlämmössä. Jos näytettä joudutaan säilyttämään yli 1 vrk, säilytetään sitä jääkaapissa.

Näytteen lähetys

Näytteenottopäivänä postin pikapaketti huoneenlämmössä.

Viitearvot

Lausunto

Yhteyshenkilöt

TYKS Laboratoriotoimialue: Satu Häikiö (02) 313 7476.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*20.11.2018 Tekopaikkamuutos TYKS.
*13.6.2019 Tarkennettu näyteastia.