Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Kryopresipitaatin analyysi (2159 S -Kryopre )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.05.2023

Tekopaikka

HUSLAB/Virologian ja immunologian laboratorio, Mikrobiologian manuaaliset menetelmät, puh. 050 427 2470.

Indikaatiot

Sidekudostautien ja vaskuliittien diagnostiikka. Epäily kiertävistä immunokomplekseista.

Menetelmä

Presipitaatin määrä (g/l) tutkitaan ja määritetään liuotetusta presipitaatista immunoglobuliinit IgG, IgM ja IgA, komplementti C3, reumafaktori ja tumavasta-aineet. Eri pyynnöstä voidaan tutkia muita vasta-aineita (esim. DNA-vasta-aineet yms.).

Tekotiheys

Tarvittaessa.

Tulos valmiina

2 viikon kuluessa. Tutkimusaika n. 5 työpäivää.

Näyteastia

2x10 ml seerumiputkia (punainen korkki). Geeliputki ei sovellu näytteenottoon.

Näytteenotto

Näyte otetaan lämpimään putkeen (+37 °C) ja säilytetään +37 °C koko käsittelyn ajan (lämmin geelipussi kuljetuksen ajaksi, ei kylmäfuugausta). Näytettä inkuboidaan lämpökaapissa +37 °C 30 minuuttia ennen sentrifugointia.

Näyte (minimi)

8 ml seerumia.

Ohje laboratoriolle

Näyte sentrifugoidaan 10 min 2000g lämpimässa sentrifuugissa. Erotetaan seerumi lähetysputkeen ja sentrifugoidaan uudelleen.Tarkistetaan, onko putkessa saostumaa (punasoluja tai fibrinogeenia). Jos saostumaa näkyy, erotetaan seerumi uudestaan ja sentrifugoidaan. Jos putkessa on vielä tämän jälkeen saostumaa, on näytteessä antikoagulanttia ja se täytyy hylätä ja ottaa uusi näyte. Jos saostuma on vain erytrosyyttejä, sentrifugoidaan vielä kolmas kerta.

Näytteen säilytys

Näyte otetaan lämpimään + 37 °C putkeen ja säilytetään lämpimässä +37 °C 30 min ennen seerumin erotusta. Ei saa säilyttää jääkaapissa!

Aluenäytteenotto

Kokoverinäytteet on toimitettava näytteenottopäivänä lämpiminä (+37 °C) ennen klo 14 keskussairaalan laboratorioon.

Viitearvot

Negatiivinen (ei presipitaattia). Lausunto.

Tulkinta

Kryoglobuliineja on useita tyyppejä. Ns. Simple type muodostuu yhdestä immunoglobuliinista ja se on tyypillistä lymfoproliferatiivisille taudeilla (myelooma). Ns. Mixed type on usein IgG:n ja IgM yhdessä muodostama ja tyypillistä autoimmuunitaudeille, lymfoproliferatiivisille taudeille, glomerulonefriiteille, maksataudeille ja kroonisille infektioille. Kryoglobuliinit voivat aiheuttaa Raynaudin ilmiön.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*22.5.2023 Näytemäärä muuttunut, näytteenotossa otetaan 2 kpl 10 ml seerumiputkea.