Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Autoimmuunienkefaliitti vasta-aineet (21780 S -EnkefAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

3.8.2020

Tekopaikka

Fimlab (03) 311 77800 / Alihankinta Labor Stöcker.

Lähete

Labor Stöcker, Order Form for Autoimmune Diagnostics.

Yleistä

Autoimmuunienkefaliittivasta-ainepaketti S -EnkefAb sisältää seuraavat vasta-ainemääritykset: Hu, Ri, ANNA3, Yo, Tr/DNER, myeliini, Ma/Ta, GAD65, amfifysiini, akvaporiini 4, NMDA-reseptori, AMPA-reseptori, GABA-a-reseptori, GABA-b-reseptori, LGI1, CASPR2, Zic4, DPPX, glysiinireseptori, mGluR1, mGluR5, Rho-GTPaasin aktivaatioproteiini 26, ITPR1, homer 3, MOG, rekoveriini, neurokondriini, GluRD2, flotilliini, IgLON5, CARPVIII, neurexin-3a, ERC1, Sez6I2, AP3B2, kontaktiini 1, neurofaskiini 155,neurofaskiini 186, AT1A3, KCNA2, dopamiinireseptori 2.

Indikaatiot

Autoimmuunienkefaliittien diagnostiikka.

Esivalmistelut

Näytteet tulisi ottaa alkuviikosta (ma-to), jotta ne ehtivät saman viikon kuljetukseen. Akuuteissa tapauksissa voidaan tilata akuuttiautoimmuunienkefaliittipaketti 23032 S -AkEnkef. Se on tarkoitettu erityisen kiireisille tapauksille ja on suppeampi, hinnaltaan kalliimpi ja vastaukset saadaan nopeammin.

Menetelmä

Epäsuora immunofluoresenssi.

Tulos valmiina

Kuukauden kuluessa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

2 (1) ml seerumia.

Näytteen säilytys

3 vrk jääkaapissa +5°C, pitempiaikainen pakastettuna -20°C.

Näytteen lähetys

Ma - to kylmälähetys Fimlab Tampereen laboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuspaketin tulos annetaan lausuntona, jossa vasta-ainemääritysten tulos ilmoitetaan kvalitatiivisena (positiivinen/negatiivinen).

Yhteyshenkilöt

FIMLAB Tampere: Contact Center (03) 311 77800 valitse VIP-nro. Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*29.10.2018 Uusi tutkimus.
*3.8.2020 Tekopaikka-, nimi- ja lyhennemuutos