Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit (2187 S -LD-Is )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.11.2018

Tekopaikka

Synlab Suomi /Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Laboratorio suorittaa ilman eri pyyntöä S -LD-määrityksen.

Indikaatiot

Kohonneen LD-aktiivisuuden selvittely. LD1 ja LD2 sijaitsevat pääosin sydänlihaksessa ja punasoluissa ja LD5 esiintyy runsaana maksassa.

Menetelmä

Isoentsyymit erotetaan elektroforeettisesti agaroosigeelikalvolla ja paikallistetaan entsyymiaktiivisuuden perusteella.

Häiriötekijät

Hemolyysi.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki). Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi on erotettava geelin päältä sentrifugoinnin jälkeen.

Näyte (minimi)

2 ml seerumia. Plasma ei sovellu.

Näytteen säilytys

4 vrk huoneenlämmössä. Näytettä ei saa säilyttää jääkaapissa eikä pakastaa.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Vastauksena ilmoitetaan seerumin kokonais-LD-aktiivisuus ja kunkin isoentsyymin prosenttiosuus kokonaisaktiivisuudesta.

LD-Kokonaisaktiivisuus

ikäryhmä viitearvo
alle 1 v. alle 355 U/l
1 – 4 v. alle 305 U/l
5 – 12 v. alle 245 U/l
yli 12 v. alle 220 U/l
alle 70 v. 105 – 205 U/l
≥70 v. 115 – 255 U/l

Isoentsyymien suhteelliset osuudet

LD-1 16 - 32 %
LD-2 29 - 42 %
LD-3 17 - 26 %
LD-4 6 - 12 %
LD-5 3 - 17 %

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*14.3.2016 Uusi tekopaikka.
*28.2.2017 LD kokonaisaktiivisuuden tarkennetut viitearvot.
*16.11.2018 Päivitys näyteastia- ja näytetilavuustietoihin.