Vaasa, laboratorio-ohjekirja

fS-Lipoproteiini, apo B (2248 fS-LipoB )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

16.11.2018

Tekopaikka

TYKSLAB/Kliinisen kemian laboratorio/(02) 313 1917.

Indikaatiot

Sepelvaltimotaudin ja dyslipidemioiden selvittely ja riskin arviointi.

Potilasohje

12 h paasto ennen näytteenottoa on suositeltavaa.

Menetelmä

Immunonefelometria.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Apo B:n viitealueet ovat suomalaisen tutkimuksen mukaan aikuisilla miehillä 0.6 - 1.5 g/l ja naisilla 0.6 - 1.3 g/l. Useilla muilla väestöillä on raportoitu alempia viiteylärajoja.

Tavoitearvot aikuisille, (yli 18 v): alle 1.1 g/l.

Merkittävästi lisääntyneen koronaaritaudin riskin rajana pidetään tulosta yli 1.4 g/l.

Tavoitealueena Kanadassa suuren riskin potilailla alle 0.90 g/l.

Tulkinta

Tutkimukset ovat antaneet viitteitä, että apolipoproteiinien pitoisuudet soveltuisivat hyvin kardiovaskulaarisen riskin ennustamiseen ja aikaiseen toteamiseen. Kohonneet apo B -pitoisuudet liittyvät lisääntyneeseen riskiin sairastua koronaaritautiin, aivoverenkierron häiriöihin ja perifeerisiin valtimosairauksiin. Samansuuntainen ennustearvo on alentuneilla apo A1 -pitoisuuksilla.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*01.01.2015 Tekopaikkamuutos.
*16.11.2018 Tarkennus yhteystietoihin.