Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Litium (2260 S -Li )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.11.2018.

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Litiumia käytetään psyykenlääkkeenä bipolaarisen mielialahäiriön(maanis-depressiivisyyden) hoidossa. Litium imeytyy ruoansulatuskanavasta täydellisesti. Eritys tapahtuu pääasiassa munuaisten kautta. Huippupitoisuus saavutetaan 2-4 tunnin kuluttua lääkkeen ottamisesta. Puoliintumisaika on 15-30 tuntia. Vakaa tila saavutetaan 5-6 vrk:n kuluttua hoidon aloittamisesta.

Indikaatiot

Litium hoidon seuranta, myrkytysepäily.

Esivalmistelut

Seerumipitoisuus tulisi mitata 12 h peroraalisen lääkeannoksen jälkeen, jotta vältyttäisiin mittaamasta imeytymis- ja jakautumisvaiheen aiheuttamia virheellisen korkeita pitoisuuksia.

Menetelmä

Kolorimetrinen. Toteamisraja 0.1 mmol/l

Tekotiheys

Päivittäin. Myrkytysepäilyssä päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Tekopäivän aikana.

Häiriötekijät

Diureetit, tulehduskipulääkkeet ja ACE-estäjät voivat suurentaa litiumin seerumipitoisuutta vähentämällä litiumin eritystä munuaisissa.

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki.

Näyte (minimi)

1 ml (0.5 ml) seerumia, joka tulisi erottaa mahdollisimman nopeasti, mielummin tunnin kuluessa näytteenotosta, muuten litiumia siirtyy punasoluihin.

Näytteen säilytys

Seerumi säilyy vuorokauden huoneenlämmössä, viikon jääkaapissa +5 °C tai 6 kk pakastettuna -20 °C.

Aluenäytteenotto

Erotettu näyte lähetetään huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa.

Viitearvot

Terapeuttinen alue: 0.6-1.2 mmol/l
Toksisia oireita: yli 1.5 mmol/l

Tulkinta

Lääkkeen terapeuttinen alue on suhteellisen kapea ja yliannoksina se voi aiheuttaa munuais- tai aivovaurioita. Vanhuksilla puoliintumisaika pitenee. Natrium-, neste- ja happoemästason muutokset, diureetit ja vuodelepo muuttavat litiumin pitoisuutta ja eritystä seerumista. Litiummyrkytyksen oireita ovat vatsavaivat, oksentelu, kiihtyneisyys, kuume, sekavuus, vapina, polyuria ja polydipsia.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*19.11.2018 Päivitys näytteen säilytysohjeeseen.