Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

__-Respiratoriset mikrobit, nukleiinihappo (kval) (23077 __-RMikNhO )

Tarkistettu

01.04.2020

Tekopaikka

Fimlab Vaasa, kliinisen mikrobiologian laboratorio/(06) 2132842.

Indikaatiot

Hengitystieinfektioiden laaja-alainen etiologinen selvittely, koronavirusepidemian/pandemian aikana erityisesti COVID-19 taudin osoittaminen.

Toistaiseksi, testikasettien määrän ollessa hyvin rajallinen, on noudatettava infektiolääkärin ohjeita. Pääsääntöisesti testejä tehdään vain:

- Sairaalahoitoa vaativille potilaille, joilla on vakavaoireinen etiologialtaan epäselvä hengitystieinfektio ja vahva epäily koronaviruksesta tai merkittävä immuunipuutos perustaudin/lääkityksen vuoksi.

- Sairaalapotilaan alkaessa saada hengitystieoireita hoitojakson aikana ja differentiaalidiagnostiikka katsotaan tarpeelliseksi.

- Hoiva/hoitopaikkojen epidemiaepäilyissä: Näytteitä otetaan muutamasta oireilevasta potilaasta.

- Potilaita hoitaville oireisille terveyden/sosiaalihuollon ammattilaisille, joilla on vakava perussairaus tai jotka työskentelevät riskiosastoilla (mm. tehohoito, onkologia, hematologia) tai joiden työpanos on välttämätöntä potilashoidon toteuttamiseksi.

Esivalmistelut

Ennen tutkimuksen tilaamista on konsultoitava infektiolääkäriä, minkä jälkeen on soitettava laboratorioon ja varmistettava, onko testi mahdollista tehdä (kliinisen mikrobiologian laboratorio p. 2842 (arkisin klo 7-15(7-20)), kliinisen kemian laboratorio p. 2521 tai 6516 (muina aikoina).

Menetelmä

Multiplex PCR (QIAstat-Dx).

Tutkimus tunnistaa seuraavia hengitystiepatogeenejä:

 • Coronavirus SARS-CoV-2 (aiheuttaa COVID-19 -tautia)
 • Influenssa A virus (eri alatyyppejä)
 • Influenssa B virus
 • Parainfluenssavirus tyyppi 1
 • Parainfluenssavirus tyyppi 2
 • Parainfluenssavirus tyyppi 3
 • Respiratory syncytialvirus (RSV)
 • Adenovirus)
 • Metapneumovirus
 • Bocavirus
 • Rinovirus/Enterovirus
 • Muita koronaviruksia
 • Mycoplasma pneumoniae
 • Legionella pneumophila
 • Bordetella pertussis
Tulos valmiina

Tulokset vastataan saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana päivänä näytteen saapumisesta laboratorioon.

Häiriötekijät

Runsas sitkeä lima tai veri näytteessä voi estää testiprosessin onnistumisen. Testimenetelmä on valmistajan puolesta validoitu vain UTM-kuljetusnesteessä oleville ja kuiville tikkunäytteille.

Näyteastia

Nukkatikku katkaistuna UTM-putkessa (suositeltavin tapa päivystysaikana). Jos näitä putkia ei ole saatavilla, nukkatikku voidaan katkaista myös eSwab-putkeen tai tyhjään tehdaspuhtaaseen kierrekorkilliseen putkeen. Katkaistu näytetikku suljetussa tyhjässä putkessa on toimitettava välittömästi laboratorioon.

Näyte (minimi)

Nenänielunukkatikku:

Näyte otetaan syvältä nenänielusta taipuisavartisella steriilillä nukkatikulla (Copan FLOQswabs). Taipuisavartisella nukkatikulla näyte saadaan alueelta, jossa viruksia ja bakteereita esiintyy runsaasti. Jäykemmillä nielunukkatikuilla ei välttämättä saada yhtä luotettavaa tulosta.

HUOM! Analyysiä ei voida tehdä dacron- tai pumpulitikkuun otetusta näytteestä eikä geelikuljetusputkia voi käyttää.

Nenänieluerite (Nps) tai muu nestemäinen näyte:

Näytteeksi voidaan ottaa myös esim. imulimaa tai BAL-nestettä. Imuun kytketyn limanäyteputken letku työnnetään nenän kautta nenänieluun ja näyteputkeen imetään limaa molemmista sieraimista. Tarvittaessa sieraimia voidaan kostuttaa 1 ml keittosuolaa ennen näytteenottoa. Imulimanäyte (1-2 ml) lähetetään sellaisenaan limankeruupurkissa (imuletku irroitetaan purkista ja purkki suljetaan huolellisesti osastolla).

Näytteen säilytys

Näyte tulee toimittaa laboratorioon välittömästi asianmukaisesti pakattuna. COVID-19 -epäilyissä putkipostia ei saa käyttää eikä näytteitä saa jättää näytteiden vastaanottoon. UTM- tai eSwab-putkeen otetut tikkunäytteet säilyvät huoneenlämmössä korkeintaan 4 tuntia, jääkaappilämpötilassa korkeintaan 3 vrk. Tyhjään putkeen otetut tikkunäytteet on toimitettava laboratorioon (B2) välittömästi.

Viitearvot

Negatiivinen

Tulkinta

Positiivinen lopullinen tulos viittaa vastauksessa mainitun hengitystiepatogeenin aiheuttamaan infektioon. Patogeenilöydös ilmoitetaan vastauksessa. Negatiivinen tulos ei välttämättä poissulje infektiota, varsinkaan jos näytettä ei ole saatu otettua optimaalisesti tai jos näytettä ei ole säilytetty ohjeen mukaisesti.

Yhteyshenkilöt

Mikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. (06) 213 2840.

Muutokset

*01.04.2020 Uusi syndrominen multiplextutkimus (respiratorinen)