Vaasa, laboratorio-ohjekirja

B -RFC1-geenin homotsyg. toistojaksomutaation osoitus, veri (23172 B -CANVAS )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

20.10.2020

Tekopaikka

Fimlab/genetiikan laboratorio 044 485 8449.

Yleistä

Resessiivisesti periytyvä CANVAS-tauti (Cerebellar Ataxia, Neuropathy, and Vestibular Areflexia Syndrome) on aikuisiällä alkava, hitaasti etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat tasapainohäiriö, raajojen ataksia, molemminpuolinen sisäkorvan toiminnan häiriö, ja sensorinen neuropatia. CANVAS-tauti johtuu RFC1-geenin homotsygoottisesta AAGGG-alleelin toistojaksomutaatiosta. RFC1-geenin intronissa 2 sijaitsevassa toistojaksossa on useita eri alleeleja (mm. AAAAG, AAAGG, AAGGG), joista tavallisin muoto on yhdentoista AAAAG-alleelin toisto. Ilmeisesti kaikista alleeleista on olemassa laajentuneita muotoja, mutta vain AAGGG-alleelin laajentuma on tautia aiheuttava.

CANVAS-tauti voidaan sulkea pois, jos tutkittavalla monistuu vähintään yksi normaalikokoinen RFC1-geenin toistojaksoalue. Jos yhtään normaalikokoista alleelia ei löydy, mahdollinen toistojaksomutaatio voidaan osoittaa RP-PCR-menetelmällä (repeat primed). Koska RP-PCR -menetelmä ei varmuudella pysty erottamaan RFC1-geenin toistojaksoalleeleja toisistaan, AAGGG-alleelin olemassaolo varmistetaan lisäksi Sanger-sekvensoinnilla. Laajentuneen toistojakson koko ei ole käytetyllä menetelmällä määritettävissä.

Indikaatiot

Kliininen epäily CANVAS-taudista. Kantajuustutkimuksia ei käytetyllä menetelmällä ole mahdollista tehdä.

Menetelmä

RFC1-geenin intronin 2 toistojaksoalueen PCR-monistus ja alleelien koon määritys fragmenttianalyysillä. AAGGG-toistojaksomutaation osoitus tehdään tarvittaessa RP-PCR-menetelmällä (repeat primed PCR) ja Sanger-sekvensoinnilla.

Tulos valmiina

8 viikon kuluessa näytteen saapumisesta.

Näyteastia

6 ml EDTA-putki.

Näyte (minimi)

6 ml EDTA-verta.

Näytteen säilytys

2-3 vrk huoneenlämmössä.

Näytteen lähetys

Huoneenlämmössä.

Tulkinta

Homotsygoottisen AAGGG-toistojaksolaajentuman löytyminen oireiselta potilaalta sopii CANVAS-tautiin. Normaalikokoisen toistojakson tai muiden toistojaksoalleelien (esim. AAAAG, AAAGG) löytyminen sulkee pois CANVAS-taudin mahdollisuuden.

Yhteyshenkilöt

Fimlab: Sairaalageneetikot, puh. 041 730 6151, laboratorio puh. 044 485 8449.

Fimlab Vaasa: Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*20.10.2020 Uusi tutkimus