Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Metotreksaatti (2346 S -MTX )

Tarkistettu

16.8.2018

Tekopaikka

HUSLAB/Meilahden sairaalan laboratorion Asiakaspalvelu puh. 09 471 72579 (virka-aikana) ja (09) 471 72645 (päivystysaikana).

Indikaatiot

Toksisuuden välttäminen suuria annoksia käytettäessä.

Esivalmistelut

Näytteiden ajoituksessa noudatetaan hoitavan lääkärin ohjeita. Näytteitä otetaan yleensä infuusion aloittamista seuraavana aamuna (noin 24 tunnin näyte), sitä seuraavana aamuna (noin 48 tunnin näyte) ja tarvittaessa vielä sitä seuraavana aamuna (noin 72 tunnin näyte).

Menetelmä

Immunokemiluminometrinen.

Tekotiheys

Arkisin, tarvittaessa viikonloppuisin. Viikonloppumäärityksestä on sovittava tekopaikan laboratorion kanssa erikseen.

Tulos valmiina

Seuraavana päivänä.

Näyteastia

5 ml seerumiputki (punainen korkki), ei geeliä.

Näyte (minimi)

0.5 ml (minimi 0.25 ml) seerumia.

Ohje laboratoriolle

Näyte on suojattava valolta.

Näytteen lähetys

Eroteltu näyte lähetetään +2-+8 °C:ssa, jos perillä seuraavana päivänä, tai muussa tapauksessa pakastettuna.

Viitearvot

Viitearvoaluetta ei ole yksiselitteisesti määritelty. Tulokset on arvioitava hoidettavan sairauden, näytteenottoajankohdan ym. seikkojen mukaan.

Tulkinta

Menetelmän määritysraja on 0.05 µmol/l ja se sopii käytettäväksi myös esim. reumapotilaiden hoidossa käytettyjen oraalisten annosten (noin 7.5 – 30 mg/viikko) jälkeen. Tällöin näytteen voi ottaa esim. 2 – 3 tuntia lääkkeen ottamisesta.

Farmakokinetiikka: Normaalit hoitoannokset imeytyvät hyvin ruoansulatuskanavasta. Suurten annosten hyötyosuus suun kautta annosteltaessa on matala ja ne annetaan yleensä i.v.-infuusiona. Metotreksaatin eliminaatio on kolmivaiheinen. Nopeaa kehon nesteisiin jakautumista seuraa vaihe, jossa metotreksaatin eliminaationopeus korreloi munuaispuhdistumaan ja puoliintumisaika on n. 3 tuntia. Viimeisessä vaiheessa eliminaation puoliintumisaika on noin 8 – 10 tuntia ja siihen vaikuttavat käytetty metotreksaattiannos, munuaisten toiminta ja mahdollinen pleura tai peritoneaalineste.

Yhteisvaikutukset: Metotreksaatilla on merkittäviä synergistisiä tai antagonistisia vaikutuksia muiden solunsalpaajien kanssa. Toksisuus: Luuydinsupressio, stomatiitti, enteriitti ja pneumoniitti ovat merkittävimmät haittavaikutukset. Haittavaikutusten esiintymistä estetään käyttämällä antidoottina kalsiumfolinaattia (leukovoriini), jonka annostelu määräytyy metotreksaattipitoisuuksien mukaan. Haittavaikutusten katsotaan johtuvan paljolti metotreksaatin eliminaation viimeisen vaiheen hitaudesta. Pitoisuusmääritykset ovat tärkeitä, kun halutaan välttää haitallisia vaikutuksia.

HUOM! Mikäli potilas on saanut glukarpidaasilääkitystä (Voraxaze-liuos) metotreksaatin hajoittamiseksi, menetelmä antaa liian korkeita metotreksaattipitoisuuksia! Tämä johtuu metotreksaatin metaboliatuote DAMPAn korkeista pitoisuuksista ja ristireaktiosta immunologisen määritysmenetelmän kanssa. Tämän vuoksi suositellaan, että leukovoriinin annos lasketaan ennen Voraxaze-hoitoa mitatun plasman metotreksaattipitoisuuden perusteella. DAMPAn puoliintumisaika on 9-12 tuntia, ja DAMPA voi häiritä analyysimenetelmää jopa yli viikon ajan glukarpidaasihoidon jälkeen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529