Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Natrium (2376 dU-Na )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

18.8.2015

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519.

Yleistä

Natrium on elimistön kvantitatiivisesti tärkein kationi, jota saadaan ravinnosta ja eritetään virtsaan. Natriumia tarvitaan elimistön nestetasapainon arvioinnissa ja hyponatremian diagnostiikassa.

Indikaatiot

Nestetasapainon tutkiminen.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Ionispesifinen elektrodi (epäsuora ISE).

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Häiriötekijät

Säilöntäaineet pilaavat näytteen.

Näyteastia

2.5 l:n keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Virtsaa kerätään rakon tyhjentämisen jälkeen vuorokauden ajan. Keräyksen ajan keräysastia säilytetään kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysaika kirjataan ja keräysastia toimitetaan laboratorioon.!Keräysvirtsatutkimus

Näyte (minimi)

4-10 ml vrk-virtsaa.

Ohje laboratoriolle

Virtsatilavuus (ml) mitataan punnitsemalla. Vuorokausivirtsa sekoitetaan ja otetaan 10 ml:n näyte lisäaineettomaan vakuumiputkeen (BD, vaaleanruskea korkki). Putket sentrifugoidaan eritelaboratoriossa ja viedään analysoitavaksi.

Näytteen säilytys

Näyte säilyy viikon jääkaapissa, pakasteena kuukausia.

Aluenäytteenotto

Näytteeksi lähetetään 4-10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Tutkimustarraan kirjoitetaan vrk-virtsan keräysaika ja kokonaismäärä. Voidaan lähettää huoneenlämpöisenä jos perillä vuorokauden kuluessa, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

130-240 mmol.

Tulkinta

Virtsaan erittyvän natriumin määrään vaikuttavat natriumin saanti ravinnosta, munuaisten toiminta sekä hormonaaliset säätelytekijät (kortisoli, aldosteroni ja ADH). Korkeita virtsapitoisuuksia tavataan mm. Addisonin taudissa sekä munuaisvaurioissa (tubulustaudit) tai elimistön natriumin varastojen alentuessa.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712