Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Nitratsepaami (2398 S -Nipam )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.7.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi /Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Nitratsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, jolla on sedatiivinen, antiepileptinen ja anksiolyyttinen vaikutus.

Indikaatiot

Nitratsepaamihoidon seuranta.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml seerumiputki, ei geeliä.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

Max. 5 vrk jääkaapissa +5 °C, pitempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttinen alue 107 - 356 nmol/l. Toksinen pitoisuus on yli 710 nmol/l. Viitearvomuutos 13.7.2017. Aiemmat viitearvot 100 - 250 nmol/l .

Tulkinta

Nitratsepaami imeytyy suun kautta annettuna lähes täydellisesti, ja huippupitoisuudet saavutetaan 2 tunnissa. Hyötyosuus on keskimäärin 80 %. Yksilöllistä vaihtelua esiintyy. Nitratsepaami sitoutuu plasman proteiineihin lähes 90 %:sti. Jakautumistilavuus on noin 2 l/kg, ja se suurenee iäkkäillä henkilöillä. Puoliintumisaika on keskimäärin 25 tuntia (vaihteluväli 20-48 tuntia), ja se pitenee vanhuksilla ja maksan vajaatoiminnassa. Jatkuvasti käytettäessä saavutetaan vakiintunut taso 4-5 päivän kuluttua. Nitratsepaami metaboloituu maksassa pelkistyksen ja asetylaation kautta ja erittyy virtsaan suurimmaksi osaksi metaboliitteina, vain alle 4 % muuttumattomana. Metaboliitit, 7-aminonitratsepaami ja 7-asetaminonitratsepaami, esiintyvät seerumissa yhtä suurina pitoisuuksina kuin nitratsepaami, mutta ne ovat farmakologisesti inaktiivisia.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*13.03.2013 Tekopaikka- ja viitearvomuutos.
*13.7.2017 Menetelmä- ja viitearvomuutos.