Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Oksatsepaami (2423 S -Oxpam )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

13.7.2017

Tekopaikka

Synlab Suomi/Ammattilaisneuvonta/020 734 1550.

Yleistä

Oksatsepaami on bentsodiatsepiinijohdos, joka imeytyy hyvin suun kautta annettuna. Hyötyosuus on yli 90% ja huippupitoisuus seerumissa saavutetaan n. 2-3 tunnin kuluttua lääkkeen annosta. Puoliintumisaika on n. 5-15 tuntia. Vakiotaso saavutetaan 1-3 vuorokauden kuluessa. Oksatsepaami ei metaboloidu vaan erittyy 95%:sti konjugoituneena virtsaan. Potilaskohtaiset erot oksatsepaamin veripitoisuuden ja siihen liittyvän hoitovasteen välillä ovat huomattavia.

Menetelmä

Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS).

Tekotiheys

3 kertaa viikossa.

Tulos valmiina

Viikon kuluessa.

Näyteastia

3 ml seerumiputki, ei geeliä.

Näytteenotto

Näyte otetaan aamulla ennen seuraavaa lääkeannosta.

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

7 vrk jääkaapissa +5°C.

Näytteen lähetys

Ma - to huoneenlämmössä.

Viitearvot

Terapeuttinen alue 0.7 - 5.2 µmol/l (0.2 - 1.5 mg/l). Toksisia vaikutuksia voi esiintyä pitoisuuksilla yli 3.5 µmol/l (1 mg/l). Viitearvomuutos 13.7.2017. Aiemmat viitearvot 0.3 - 2.4 µmol/l (0.1 - 0.7 mg/l).

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529

Muutokset

*16.04.2009 tekopaikkamuutos.
*13.7.2017 Menetelmä- ja viitearvomuutos.