Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Bordetella pertussis, vasta-aineet (2471 S -BopeAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

11.11.2020

Tekopaikka

Fimlab Laboratoriot Oy Tampereen toimipiste. Asiakaspalvelu ja neuvonta, p. 03 311 77800.

Lähete

Pyynnön lisä-/lähetetiedoissa mainittava potilaan saamat pertussisrokotteet. Alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla ensisijainen diagnostinen tutkimus on hinkuviljely tai -PCR.

Yleistä

Hinkuyskä on Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttama hengitystieinfektio. Infektio leviää pisaratartuntana ja 1-2 viikon itämisajan jälkeen taudin yleisimpinä oireina ovat pitkittynyt, kohtauksittainen yskä ja sisäänhengityksen vinkuminen. Infektio voi olla erityisen vaarallinen pienillä lapsilla. Infektion jälkeen henkilölle kehittyy suojaava immuniteetti, joka kuitenkin heikkenee muutamassa vuodessa ja uusintainfektio on mahdollinen. Hinkuyskään on olemassa rokote, joka kuuluu suomalaisten lasten/nuorten rokotusohjelmaan.

B. pertussis -bakteeri erittää pertussistoksiinia (PT), joka on bakteerin virulenssitekijä ja paljolti vastussa hinkuyskän hengitystieoireista. Infektion aikana (tai rokotuksen jälkeen) PT:tä kohtaan muodostuu vasta-aineita, joiden määritystä käytetään hyväksi hinkuyskän diagnostiikassa. Serologiset testit eivät kuitenkaan kykene erottelemaan infektion tai rokotteen aiheuttamaa vasta-ainevastetta, joten vasta-ainelöydös on aina suhteutettava annettuihin rokotuksiin. Alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla vasta-ainevaste voi jäädä puutteelliseksi, minkä vuoksi pienten lasten hinkuyskädiagnoosi perustuu ensisijaisesti hinkuviljelyyn ja PCR:ään.

Indikaatiot

Hengitystieinfektioiden selvittely, hinkuyskäepäily.

Menetelmä

Kemiluminesenssimenetelmään perustuva immunologinen määritys (CLIA) IgG- ja IgA-luokan pertussistoksiinivasta-aineille.

Tulos valmiina

Arkipäivisin 5 vrk:n kuluessa näytteen saapumisesta.

Häiriötekijät

Vaikka näytteen hemolyyttisyydellä, lipeemisyydellä, korkealla bilirubiinipitoisuudella tai toistetuilla sulatussykleillä ei ole todettu olevan merkittävää vaikutusta tekstituloksiin, tälläisistä näytteistä ei suositella määrityksiä tehtäväksi.

Näyteastia

Seerumiputki 5/4 ml

Näyte (minimi)

1 ml seerumia.

Ohje laboratoriolle

Seerumi tulee erotella näytteenottopäivänä.

Näytteen säilytys

Erotellut seeruminäytteet säilyvät 4 vrk jääkaappilämpötilassa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Näytteen lähetys

Ma-pe huoneenlämmössä. Pakastettu näyte pakastettuna.

Viitearvot

Tutkimuksesta annetaan numeerinen vastaus, tulkintarajat on esitelty taulukossa.

  S-BopeAbG S-BopeAbA
Negatiivinen alle 40 IU/ml alle 12 IU/ml
Raja-arvoinen 40-100 IU/ml -
Positiivinen ≥100 IU/ml ≥12 IU/ml

Tulkinta

Reaktiivisiin näytteisiin liitetään lausunto. IgA- ja/tai korkea IgG-positiivisuus viittaa äskettäiseen B. pertussis -infektioon (ks. taulukko). IgA-vasta-aineet nousevat 1-2 viikossa taudin alusta ja ovat usein koholla potilaan hakeutuessa lääkäriin, IgG-vasta-aineet hieman myöhemmin. Mikäli IgG-taso on negatiivinen tai raja-arvoinen, ja IgA-taso positiivinen, II-näytteen ottaminen on suositeltavaa mahdollisen IgG-serokonversion osoittamiseksi.

Serologiset testit eivät kykene erottelemaan infektion tai rokotteen aiheuttamaa vasta-ainevastetta, joten vasta-ainelöydös on aina suhteutettava annettuihin hinkuyskärokotuksiin – erityisesti edeltävän vuoden ajalta [korkeat (diagnostiset) vasta-ainetasot laskevat yleensä melko nopeasti (n. vuodessa) rokotuksen tai infektion jälkeen]. Alle 6 kuukauden ikäisillä lapsilla vasta-ainevaste voi jäädä puutteelliseksi, minkä vuoksi pienten lasten hinkuyskädiagnoosi perustuu ensisijaisesti hinkuviljelyyn ja PCR:ään, ja matala vasta-ainelöydös on syytä herkästi kontrolloida (II-näyte).

S-BopeAbG S-BopeAbA Tulkinta
Negatiivinen Negatiivinen Ei viitettä infektiosta
Raja-arvoinen Negatiivinen Ei viitettä äskettäisestä infektiosta
Negatiivinen tai raja-arvoinen Positiivinen Viittaa äskettäiseen infektioon.* Suositellaan II-näytettä.
Positiivinen Negatiivinen tai positiivinen Viittaa äskettäiseen infektioon.*

*tulos on suhteutettava äskettäisiin hinkuyskärokotuksiin

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918.

Muutokset

*12.11.2020 Tekopaikka- menetelmä- ja viitearvomuutos