Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Hyytymistekijä VII (2506 P -FVII )

Tarkistettu

3.10.2014

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

FVII-määritys kuuluu tutkimukseen 3355 P -Vuotot.

Indikaatiot

Maksan toiminnan seuranta. Hyytymistekijä VII:n vajaus.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen.

Tulos valmiina

Kahden viikon kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa.

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys kerran vikossa.

Viitearvot

Aikuiset (≥ 18 v): 76 - 170 %

Tulkinta

Hyytymistekijä VII (FVII) on ns. ulkoisen hyytymisjärjestelmän tekijä. Sen synteesi vaatii gammakarboksylaation, joka on K-vitamiini-riippuvaista. Aktiivisuuden alentuminen voi johtua varfariinihoidosta, K-vitamiinin puutteesta, maksan vajaatoiminnasta tai lisääntyneestä kulutuksesta (esim. vuoto). Pelkästään hyytymistekijä VII:n pysyvä alentunut aktiivisuus (ilman sekundaarista syytä) viittaa perinnölliseen vajaukseen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529