Vaasa, laboratorio-ohjekirja

dU-Proteiini (2513 dU-Prot )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

19.11.2018

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519

Yleistä

Normaalisti virtsaan erittyy vain vähän proteiineja, koska glomerulussuodokseen pääsee vain pieni määrä melko pienikokoisia proteiineja, jotka reabsorboidaan tubuluksissa.

Indikaatiot

Munuaisten toimintahäiriöt.

Potilasohje

Yleinen vuorokausivirtsan keräysohjeistus, ks Vaasan keskusairaalan potilasohjeet Dygnsurinsamling tai Vuorokausivirtsan keräys. Keräyksen aikana keräysastia säilytettävä jääkaappilämpötilassa.

Menetelmä

Turbidometrinen, bentsetoniumkloridireaktio.

Tekotiheys

Arkisin ma-pe.

Tulos valmiina

Viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Häiriötekijät

Säilöntäaineet. Kova fyysinen rasitus voi jopa kaksinkertaistaa U-Prot pitoisuuden.

Näyteastia

2.5 l keräysastia. Keräysastiat tilataan keskusvarastosta, poliklinikkapotilaat hakevat näytteenottoyksiköistä.

Näytteenotto

Virtsaa kerätään rakon tyhjentämisen jälkeen vuorokauden ajan. Keräysastia säilytetään keräyksen ajan kylmässä. Keräyksen päätyttyä keräysaika kirjataan ja keräysastia toimitetaan laboratorioon.

Näyte (minimi)

4-10 ml vuorokausivirtsaa, ks. keräysvirtsojen käsittely.

Ohje laboratoriolle

Virtsatilavuus (ml) mitataan punnitsemalla. Vuorokausivirtsa sekoitetaan ja otetaan 10 ml:n näyte lisäaineettomaan vakuumipukeen (BD, vaaleanruskea korkki). Putket sentrifugoidaan eritelaboratoriossa ja viedään analysoitavaksi.

Näytteen säilytys

Virtsanäyte säilyy vuorokauden huoneenlämmössä, viikon jääkaapissa +5 °C tai 1 kk pakastettuna -20 °C.

Aluenäytteenotto

Näytteeksi lähetetään 4-10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Tutkimustarraan kirjoitetaan vrk-virtsan keräysaika ja kokonaismäärä. Virtsan voi lähettää huoneenlämpöisenä, jos perillä saman vrk:n aikana, muutoin kylmälähetys.

Viitearvot

dU-Prot: alle 0.15 g

Tulkinta

Proteiinierityksen lisääntyminen virtsaan voi johtua fysiologisesta syystä (fyysinen rasitus), kuumeesta epäspesifisesti tai munuaisten glomerulusten lisääntyneestä läpäisevyydestä, tubulusten reabsorptiohäiriöistä tai proteiinien erittymisestä alemmista virtsateistä. Ortostaattisessa proteinuriassa eritys virtsaan on munuaisten verenkierron muutosten vuoksi lisääntynyt pystyasennossa, mutta makuuasennossa eritys on viitealueella. !Ks. Tämä linkki

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Anne Hänninen puh. 041 730 6712

Muutokset

*10.01.2017 Tekotiheys ja Tulos valmiina.
*19.11.2018 Päivitys näytteen säilytysohjeeseen.