Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

S -Proteiini (2516 S -Prot )

Tarkistettu

19.11.2018

Tekopaikka

Vaasan KS/Kemian laboratorio/(06) 2132519

Yleistä

Seerumi sisältää useita proteiineja, joista valtaosan muodostavat albumiini ja immunoglobuliinit. Immunoglobuliineja tuotetaan B-lymfosyyteissä ja useat muut määrällisesti tärkeät proteiinit tuotetaan maksan synteesissä.

Indikaatiot

Nestetasapainon selvittely albumiinin täydentäjänä. Paraproteiinien diagnostiikka.

Menetelmä

Kolorimetrinen, Biuret-reaktio

Tekotiheys

Arkisin (ma-pe).

Häiriötekijät

Kryoglobuliinit. Hemolyysi, lipemia (HIL-testaus).

Näyteastia

4 ml seerumigeeliputki tai mikroseerumigeeliputki.

Näytteenotto

Näytteenotossa mahdollisimman lyhytaikainen staassi.

Näyte (minimi)

1 ml (0.2 ml) seerumia.

Näytteen säilytys

Seeruminäyte säilyy 6 vrk huoneenlämmössä, 4 viikkoa jääkaapissa +5 °C tai vuoden pakastettuna -20 °C.

Aluenäytteenotto

Lähetetään huoneenlämpöisenä.

Viitearvot
Aikuiset: 17 v - 62 - 78 g/l
Lapset:
alle 1 kk 43 - 75 g/l
1 kk- 1 v 52 - 73 g/l
2 v - 6 v 60 - 78 g/l
7 v - 12 v 60 - 84 g/l
13 v - 16 v 65 - 86 g/l
Tulkinta

Alentuneita arvoja tavataan hypervolemiassa, proteiinisynteesin häiriöissä (maksataudit, uremia), malabsoptiotiloissa, aliravitsemuksessa ja proteiinimenetystiloissa (nefroosi, suolistovuodot, verenvuodot ja palovammat). Kohonneita pitoisuuksia tavataan elimistön kuivumisen, paraproteinemian tai hypergammaglobulinemian yhteydessä. Seerumin proteiinien fraktiointi voi olla poikkeava (esim. M-komponentti, hypoalbuminemia yms.) vaikka kokonaisproteiinipitoisuus on normaali.

Yhteyshenkilöt

Sairaalakemisti Katja Viitala p. 041 730 4070

Muutokset

*19.11.2018 Päivitys näytteen säilytysohjeeseen.