Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Protrombiini (2542 P -FII )

Tarkistettu

3.10.2014

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

FII-määritys kuuluu tutkimukseen 3355 P -Vuotot, mikäli todetaan pidentynyt tromboplastiiniaika (P -TT% alle 70%).

Indikaatiot

Maksan toiminnan seuranta. Hyytymistekijä II:n vajaus.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen.

Tulos valmiina

2 - 3 arkipäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot
Aikuiset (≥ 18 v) 68 - 144 %
Tulkinta

Hyytymistekijä II, protrombiini, on ns. ulkoisen hyytymisjärjestelmän tekijä. Sen synteesi vaatii gammakarboksylaation, joka on K-vitamiini-riippuvaista. FII-aktiivisuuden alentuminen voi johtua varfariinihoidosta, K-vitamiinin puutteesta, maksan vajaatoiminnasta tai lisääntyneestä kulutuksesta (esim. vuoto). Alentunut protrombiini, FVII- ja FX -aktiivisuus yhdessä normaalin FV:n kanssa viittaavat K-vitamiinin puutteeseen (esim. oraalinen antikoagulanttihoito tai imeytymishäiriö). Kaikkien em. hyytymistekijöiden samanaikainen madaltuminen viittaa maksan vajaatoimintaan tai lisääntyneeseen kulutukseen (vuoto, DIK). FII:n perinnöllinen vajaus (toistetusti alentunut akiivisuus ilman sekundaarisia syitä) on harvinainen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529