Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Hyytymistekijä XI (2547 P -FXI )

Tarkistettu

3.10.2014

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

FXI-määritys kuuluu tutkimukseen 3355 P -Vuotot, mikäli todetaan pidentynyt APT-aika (P -APTT, aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika, yli 33 s).

Indikaatiot

Vuototaipumuksen selvittely, kun tavalliset syyt poissuljettu.

Menetelmä

Hyytymisajan mittaaminen.

Tulos valmiina

2 - 3 arkipäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

Aikuiset (≥ 18 v): 60 - 120 %

Tulkinta

Hyytymistekijä XI on maksan tuottama hyytymistekijä ja kuuluu ns. ulkoiseen hyytymisjärjestelmään. Aktiivisuuden alentuminen voi johtua maksan vajaatoiminnasta tai lisääntyneestä kulutuksesta (esim. vuoto). FXI:n perinnöllinen vajaus (toistetusti alentunut akiivisuus ilman sekundaarisia syitä) on harvinainen ja aiheuttaa yleensä lievän ja toimenpiteissä ilmaantuvan vuototaipumuksen. Kriittisenä hyytymistekijätasona pidetään 20%:ia.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529