Vaasa, laboratorio-ohjekirja

S -Salmonella, vasta-aineet (2607 S -SalmAb )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

31.1.2018

Tekopaikka

HUSLAB Virologian ja immunologian laboratorio, Infektioserologia-työpiste, puh. 050 427 2470

Yleistä

Tyypillisen enterokoliitin lisäksi salmonellainfektio voi manifestoitua mm. kuumeiluna, arteriittina, osteomyeliittinä tai pehmytkudoksen abskesseina. Salmonellan aiheuttama niveltulehdus voi olla bakterielli tai reaktiivinen. Salmonellaenteriitin diagnostiikassa ulosteviljely on primaaritutkimus. Ripulin jälkeisten komplikaatioiden, joista yleisin on reaktiivinen artriitti, ilmestyessä on ulosteviljely jo usein negatiivinen. Tällöin vasta-ainetutkimus on ainoa käyttökelpoinen diagnostinen tutkimus.

Indikaatiot

Enterokoliitit, epäselvä kuumeilu, suolistoinfektion jälkeiset reaktiiviset taudit kuten artriitti, kardiitti, iriitti ja konjunktiviitti. Salmonellojen aiheuttamien infektioiden selvittäminen, erityisesti, jos bakteeriviljely on jäänyt negatiiviseksi.

Menetelmä

Bakteeriagglutinaatio. Akkreditoitu menetelmä. Antigeenina käytetään kahdeksaa eri salmonellatyyppiä. IgM-luokan vasta- aineet dominoivat tässä testissä. Osatutkimukset: S -O4.5.12, S -W-H:a, S -W-H:b, S -W-H:d, S -W-H:g.m, S -W-H:i, S -W-O6.7 ja S -W-O9.12

Tulos valmiina

Seulonnassa negatiiviset tulokset 2-5 työpäivän aikana, positiivisten titraustulos 2 työpäivää myöhemmin.

Näyteastia

5 ml:n seerumiputki

Näyte (minimi)

0.5 ml seerumia.

Näytteen säilytys

jääkaapissa +5 °C max. 7 vrk, pitempiaikainen -20 °C.

Näytteen lähetys

Ma - pe huoneenlämmössä.

Viitearvot

O-antigeeneilla: normaali alle 160 titteri H-antigeeneilla: normaali alle 320 titteri

Tulkinta

Salmonelloosin akuuttivaiheessa ja pian sen jälkeen otetuista näytteistä on suomalaisessa aineistossa saatu 65-85% viljelypositiivisista tapauksista osoitetuksi agglutinaatiomenetelmällä. Yli 2 kk ajanjakson jälkeen infektiosta on vasta-ainetaso laskenut usein ei-diagnostiselle tasolle. Erityisesti O-antigeenien vasta-aineissa nähdään nopea nousu ja lasku. H-antigeenien vasta-ainereaktiot ovat hitaampia ja jäävät usein pitkäksi ajaksi lievästi kohonneelle tasolle, mitä voidaan pitää vanhan immuniteetin merkkinä.

Epäspesifisissä immunostimulaatiotiloissa voidaan nähdä matalia positiivisia tittereitä useilla antigeeneilla.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 730 3503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 730 3918

Muutokset

*31.1.2018 Tekopaikkamuutos