Vaasa, laboratorio-ohjekirja

__-COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) (26466 __-NCovNhO )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.12.2021

Tekopaikka

Fimlab Vaasa, kliinisen mikrobiologian laboratorio p. (06 213) 2842 ja Fimlab Pietarsaari p. (06) 786 1772 / 041 730 7369.

Yleistä

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) on uudentyyppisen koronaviruksen aiheuttama tauti, joka ensimmäistä kertaa havaittiin Kiinassa vuoden 2019 lopulla ja joka on sittemmin levinnyt pandemiaksi. Kyseinen koronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), on vaipallinen virus, jolla on yksisäikeinen RNA geneettisenä materiaalina. Virus aiheuttaa laajan skaalan hengitystieinfektioita hyvin lievästä flunssatyyppisestä taudista vakaviin, henkeä uhkaaviin keuhkokuumeisiin ja hapetushäiriöihin. Viruksen olemassaolo potilaassa voidaan todeta todentamalla viruksen RNA:ta hengitysteiden näytteistä käänteiskopiointi-PCR-menetelmällä.

Indikaatiot

COVID-19 (SARS-CoV-2) -osoitus kiireellisissä koronavirusepäilytapauksissa:

Huom. Jos myös differentiaalidiagnostiikka on tarpeen, tilataan tutkimus 23077 -RMikNhO. Ensisijainen tutkimus COVID-19 -epäilytilanteessa on aina 6466 -CV19NhO, joka on luotettavin menetelmä koronaviruksen tutkimiseksi.

Esivalmistelut

VKS laboratorio:

Näytteistä olisi hyvä soittaa laboratorioon seuraavina ajankohtina:

ma-pe: klo 19-20 kliininen mikrobiologia (B2) p. 06 213 2842 ja klo 20-7 kliininen kemia (B3) p. 06 213 2521 tai 06 213 6516

la-su: klo 14-15 kliininen mikrobiologia (B2) p. 06 213 2842 ja klo 15-7 kliininen kemia (B3) p. 06 213 2521 tai 06 213 6516

Pietarsaaren laboratorio:

Tutkimus on saatavilla joka päivä klo 7-21:30. Laboratorioon on hyvä soittaa näytteistä ma-pe klo 15-21:30 ja la-su klo 7-21:30 p. 06 786 1772 / 041 730 7369

Muuna aikana laboratorioihin ei tarvitse ilmoittaa näytteenotosta.

Menetelmä

Käänteiskopiointi-polymeraasiketjureaktio (RT-PCR).

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti mikrobiologian laboratorion aukioloaikoina (klo 7-15). Päivystysaikana tutkitaan vain välttämättömät kiireelliset näytteet em. indikaatiolistan mukaan. Pietarsaaressa tutkimus on saatavilla klo 7-21:30.

Näyteastia

VAASA: Ohut taipuisavartinen nenänielunukkatikku, joka katkaistaan kuljetusnestettä sisältävään UTM-, VST- tai eSwab-putkeen.

PIETARSAARI: Taipuisavartinen nenänielunukkatikku, joka katkaistaan tyhjään tehdaspuhtaaseen tai steriiliin kierrekorkilliseen putkeen (ilman kuljetusnestettä).

Näytteenotto

Näytteenotossa suojaudutaan paikallisten ohjeiden mukaan.

Nenänielutikkunäyte:

HUOM! Muita kuljetusputkia ei voi käyttää. Veriset ja limaiset näytteet voivat estää tutkimuksen onnistumisen.

NÄYTTEIDEN PAKKAUS OSASTOLLA:

Jos isoja Falcon-muoviputkia on saatavilla: Näyteputkeen liimataan yksi -NCovNhO-pyyntötarra, minkä jälkeen putki tiputetaan Falcon-muoviputkeen (tai vastaavaan kierrekorkilliseen putkeen) ja putken korkki suljetaan puhtain käsin. Myös Falcon-putkeen liimataan yksi pyyntötarra. Falcon-putki laitetaan vielä suljettavaan muovipussiin (esim. minigrip). Pussin päälle liimataan COVID-19 -epäily -tarra. Näyte toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon (VKS: putkipostilla).

Falcon-putkien saatavuuden ollessa heikko: Näyteputkeen liimataan yksi -NCovNhO-pyyntötarra. Jos näyte lähetetään laboratorioon putkipostilla, pakataan se kahteen suljettavaan muovipussiin: ensin pienempään pussiin imeytyspaperin kanssa ja sitten vielä isompaan minigrip-pussiin, jonka päälle liimataan COVID-19 -epäily -tarra. Jos näyte toimitetaan suoraan laboratorioon ilman putkipostia, riittää yksi suljettava muovipussi.

HUOM! Kaikki potilaan hengitystie-eritenäytteet ja ulostenäytteet pakataan samalla tavalla niin kauan kuin COVID-19 -epäily on voimassa.

Näyte (minimi)

Ensisijaisesti nenänielunukkatikkunäyte. Tarvittaessa voidaan ottaa näyte 3-5 cm syvyydestä sieraimesta ja erillisellä tikulla nielukaarista.

Näytteen säilytys

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti.

VAASA: Näyte säilyy huoneenlämmössä max. 8 tuntia ja jääkaappilämpötilassa max. 7 vrk.

PIETARSAARI: Näyte säilyy ilman kuljetusnestettä huoneenlämmössä max. 2 tuntia ja jääkaappilämpötilassa max. 1 vrk (24 h).

Näytteen lähetys

Näyte toimitetaan mahdollisimman pian laboratorioon. (VKS: mikrobiologian aukioloaikoina B2, muuna aikana B3 esim. putkipostilla.)

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Positiivinen tulos on merkki COVID-19 -infektiosta. Tulos voi jäädä vääräksi negatiiviseksi, jos näyte ei sisällä tarpeeksi virusten infektoimia soluja tai jos näyte on väärin säilytetty.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: Sairaalamikrobiologi Roosa Jämsén p. 041 7303503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 041 7303918

Muutokset

*17.4.2020 uusi tutkimus
*3.8.2020 päivitetty pakkausohje
*16.10. indikaatiot
*28.10.2020 päivitetty lähetysohjeita ja soitto-ohje
*15.2.2021 Päivitetty näyteastia (VST)
*25.2.2021 Lisätty Pietarsaaren tiedot
*22.12.2021 Muokattu Pietarsaaren näyteastia ja näytteen säilytys sekä pakkausohjeet