Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

__-COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) (26466 __-NCovNhO )

Tarkistettu

17.4.2020

Tekopaikka

Fimlab Vaasa, kliinisen mikrobiologian laboratorio p. (06 213) 2842

Yleistä

COVID-19 (Coronavirus disease 2019) on uudentyyppisen koronaviruksen aiheuttama tauti, joka ensimmäistä kertaa havaittiin Kiinassa vuoden 2019 lopulla ja joka on sittemmin levinnyt pandemiaksi. Kyseinen koronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), on vaipallinen virus, jolla on yksisäikeinen RNA geneettisenä materiaalina . Virus aiheuttaa laajan skaalan hengitystieinfektioita hyvin lievästä flunssatyyppisestä taudista vakaviin, henkeä uhkaaviin keuhkokuumeisiin ja hapetushäiriöihin.

Viruksen olemassaolo potilaassa voidaan todeta todentamalla viruksen RNA:ta hengitysteiden näytteistä käänteiskopiointi-PCR-menetelmällä.

Indikaatiot

COVID-19 (SARS-CoV-2) -osoitus kiireellisissä koronavirusepäilytapauksissa:

  • Potilas välittömän teho/osastohoidon tarpeessa vakavan hengitystieinfektion vuoksi, vahva covid-19 -epäily
  • Potilas välittömän teho/leikkaus/osastohoidon tarpeessa muun syyn vuoksi, selvästi hengitystieinfektio-oireinen, covid-19 -epäily
  • Osastopotilaan alkaessa saada hengitystieinfektion oireita hoitojakson aikana, covid-19 -epäily
  • Potilas, jolla erittäin vakava perussairaus tai syvä immuunipuutos ja selvästi hengitystieinfektio-oireita, covid-19 -epäily
  • Hoiva/hoitolaitoksessa hengitystieinfektioepidemian epäily (näytteet otetaan muutamasta oireisesta)
  • Potilastyössä olevat ammattilaiset, joilla hengitystieinfektion oireita, erityisesti jos vakava perussairaus, riskiosastoilla työskentelyä tai välttämätön työpanos potilashoidon kannalta
  • Oireinen matkustaja Ruotsista tai muusta maasta, tai Suomen muusta maakunnasta, jossa covid-19-insidenssi on suurempi kuin Pohjanmaalla

Huom.Jos infektiolääkärin konsultaation perusteella myös differentiaalidiagnostiikka on tarpeen, tilataan tutkimus 23077 -RMikNhO. Kiireettömissä koronavirusepäilytapauksissa tilataan tutkimus 6466 -CV19NhO, joka on luotettavin menetelmä koronaviruksen tutkimiseksi.

Esivalmistelut

Testikasettien vaihtelevan/vähäisen saatavuuden vuoksi ennen tutkimuksen tilaamista on välttämätöntä konsultoida infektiolääkäriä, minkä jälkeen on soitettava laboratorioon ja varmistettava onko testi mahdollista tehdä (kliinisen mikrobiologian laboratorio p. 2842, (arkisin klo 7-15), kliinisen kemian laboratorio p. 2521 tai p. 6516 (muuna aikana)).

Menetelmä

Käänteiskopiointi-polymeraasiketjureaktio (RT-PCR).

Tulos valmiina

Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti mikrobiologian laboratorion aukioloaikoina. Päivystysaikana tehdään vain välttämättömän kiireelliset näytteet em. indikaatiolistan mukaan.

Näyteastia

Taipuisavartinen nenänielunukkatikku (Copan) UTM- tai eSwab-kuljetusputkessa.

Näytteenotto

Ennen näytteenottoa on soitettava laboratorioon ja varmistettava, että tutkimus voidaan tehdä. Näytteenotossa suojaudutaan paikallisten ohjeiden mukaan.

Nenänielutikkunäyte:

• Ota näyte ohuella taipuisavartisella nukkatikulla (Copan).

• Työnnä näytteenottotikku alaviistoon nenänpohjaa pitkin sieraimeen noin 12-15 sentin syvyyteen (syvyys mitataan etukäteen, sierain-korvanipukka; aikuisilla aina >10 cm, alle 2-vuotiailla lapsilla 6-7 cm).

• Hankaa limakalvoja kiertoliikkeellä siten, että tikkuun tarttuu limakalvolta irronneita soluja.

• Jos potilas on vuotoherkkä tai tilanne muuten niin vaatii, voit ottaa tikkunäytteen sieraimesta 3-5 cm syvyydestä ja erillisellä tikulla hankaamalla nielukaaria.

• Katkaise tikku / tikut samaan kuljetusnestettä sisältävään COPAN UTM-RT MINI -kuljetusputkeen tai eSwab-kuljetusputkeen.

HUOM! Bakteerinäytteille tarkoitettuja kuljetusputkia (esim. geeliputkia) ei voi käyttää.

Veriset ja limaiset näytteet voivat estää tutkimuksen onnistumisen.

NÄYTTEIDEN PAKKAUS OSASTOLLA:

Näytteenoton jälkeen näyteputki pyyhitään desinfektioliinalla (ProWipe tai vastaava), minkä jälkeen riisutaan suojavarusteet erillisen ohjeen mukaan, desinfioidaan kädet ja puetaan puhtaat suojahanskat. Näyteputki laitetaan puhtaaseen suljettavaan muovipussiin (salpapussi). Muovipussi laitetaan vielä toiseen puhtaaseen suljettavaan muovipussiin (esim. minigrip), johon laitetaan myös ylimääräiset pyyntötarraliuskat. Muovipussin päälle laitetaan COVID-19 -epäily -tarra.

HUOM! Kaikki potilaan hengitystie-eritenäytteet ja ulostenäytteet pakataan samalla tavalla niin kauan kuin COVID-19 -epäily on voimassa.

Näyte (minimi)

Ensisijaisesti nenänielunukkatikkunäyte. Tarvittaessa voidaan ottaa näyte 3-5 cm syvyydestä sieraimesta ja erillisellä tikulla nielukaarista.

Näytteen säilytys

Näyte tulee toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Näyte säilyy huoneenlämmössä max. 8 tuntia ja jääkaappilämpötilassa max. 7 vrk.

Näytteen lähetys

Näyte kuljetetaan mahdollisimman pian laboratorioon (mikrobiologian aukioloaikoina B2, muuna aikana B3). Putkipostia ei saa käyttää eikä näytteitä saa jättää B3 näytteiden vastaanottoon.

Viitearvot

Negatiivinen.

Tulkinta

Positiivinen tulos on merkki COVID-19 -infektiosta. Tulos voi jäädä vääräksi negatiiviseksi, jos näyte ei sisällä tarpeeksi virusten infektoimia soluja tai jos näyte on väärin säilytetty.

Yhteyshenkilöt

Fimlab Vaasa: erikoistuva sairaalamikrobiologi Roosa Savolainen p. 041 7303503, ylilääkäri Suvi-Sirkku Kaukoranta p. 044 3332840

Muutokset

*17.4.2020 uusi tutkimus