Vaasa, laboratorio-ohjekirja

Af-Solut, aspiraatti (2650 Af-Solut )

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

Tarkistettu

22.04.2021

Tekopaikka

Fimlab Vaasa/Hematologian laboratorio/(06) 213 2525/213 2516.

Yleistä

Tutkimuksessa lasketaan tumallisten solujen määrä ja tehdään niiden erittely, mikäli solujen määrä on yli 200·106/l.

Indikaatiot

Nestekertymien syyn arviointi. Tarkoitettu käytettäväksi nesteille, joille ei ole olemassa omaa tutkimusnimikettä (esim perikardiumneste).

Menetelmä

Virtaussytometrinen automaattinen partikkelilaskenta tai mikroskooppinen laskenta Bürkerin kammiossa. Mikäli solujen määrä on yli 200·106/l, tehdään automaattisesti ilman erillistä pyyntöä solujen erittelylaskenta (%-osuudet), jossa menetelmänä on virtaussytometrinen automaattinen partikkelilaskenta tai mikroskooppinen laskenta MGG-värjäyksen jälkeen. Erittelylaskennassa solut jaetaan kypsiin neutrofiilisiin ja eosinofiilisiin granulosyytteihin (Af-Neut+Eo), mononukleaarisiin soluihin (Af-Mononuk, joihin lasketaan lymfosyytit, monosyytit, makrofagit) sekä mahdollisiin muihin havattuihin soluihin (Af-MuutSol).

Tekotiheys

Päivystystutkimus.

Tulos valmiina

Työpäivän kuluessa, valkosolujen mikroskooppinen erittelylaskenta seuraavana arkipäivänä.

Häiriötekijät

Hajonneet solut, fibriinisaostumat.

Näyteastia

3 ml EDTA-putki.

Näyte (minimi)

2-3 ml punktionestettä.

Näytteen säilytys

Solut säilyvät huonosti +20 °C, joten näyte on toimitettava laboratorioon välittömästi ja tutkittava 2 tunnin kulessa näytteenotosta. Ei saa kuljettaa putkipostissa.

Aluenäytteenotto

Ei sovi alueelliseen näytteenottoon.

Viitearvot

Ei määriteltyjä viitearvoja.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529