Vaasan keskussairaala, laboratorio-ohjekirja

Se även / Ks. myös: Ohjekirjan etusivu | Aakkosellinen luettelo | Aiheenmukainen lista | Päivitykset | Tiedotteet

P -Hyytymistekijä X (2704 P -FX )

Tarkistettu

3.10.2014

Tekopaikka

HUSLAB / Meilahden sairaalan laboratorio puh. (09) 471 74330, päivystysaikana 72574.

Yleistä

FX-määritys kuuluu tutkimukseen 3355 P -Vuotot, mikäli todetaan pidentynyt tromboplastiiniaika (P -TT% alle 70%).

Indikaatiot

Maksan toiminnan seuranta. Hyytymistekijä X:n vajaus.

Menetelmä

Menetelmässä mitataan hyytymisaikaa tutkittavan näytteen ja FX-puutosplasman seoksesta. Hyytymisaika on kääntäen verrannollinen tutkittavan näytteen hyytymistekijäaktiivisuuteen.

Tekotiheys

Arkipäivisin.

Tulos valmiina

2 - 3 arkipäivän kuluessa.

Näyteastia

2 ml Na-sitraattiputki (vaaleansininen korkki).

Näytteenotto

Huomioi hyytymistutkimusten erikoisvaatimukset, ks. lajittelutyöpisteen Hyytymistutkimusnäytteen käsittelyohje (HUSLAB).

Näyte (minimi)

2x0.6 ml plasmaa (lapset 2x0.6 ml).

Ohje laboratoriolle

Plasma erotetaan ja pakastetaan heti kuten ohjeessa Hyytymistutkimusnäytteen esikäsittelyohje (HUSLAB) kuvataan.

Näytteen säilytys

-20 °C 2 vko, pitempiaikainen -70 °C.

Näytteen lähetys

Pakastelähetys.

Viitearvot

Aikuiset (≥ 18 v): 79 - 146 %

Tulkinta

Hyytymistekijä X on maksan tuottama ns. ulkoisen hyytymisjärjestelmän tekijä. Sen synteesi vaatii gammakarboksylaation, joka on K-vitamiini-riippuvaista. Aktiivisuuden alentuminen voi johtua varfariinihoidosta, K-vitamiinin puutteesta, maksan vajaatoiminnasta tai lisääntyneestä kulutuksesta (esim. vuoto). Alentunut protrombiini-, FVII- ja FX-aktiivisuus yhdessä normaalin FV:n kanssa viittaavat K-vitamiinin puutteeseen (esim. oraalinen antikoagulanttihoito, imeytymishäiriö). Kaikkien em. hyytymistekijöiden samanaikainen madaltuminen on viitteellinen maksan vajaatoimintaan tai lisääntyneeseen kulutukseen (vuoto, DIK). FX:n perinnöllinen vajaus (toistetusti alentunut akiivisuus ilman sekundaarisia syitä) on harvinainen.

Yhteyshenkilöt

Kemisti Jukka Salminen p. (06) 213 2529